‘มรภ.ราชนครินทร์-PEA’จับมือจัดทำโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662429

‘มรภ.ราชนครินทร์-PEA’จับมือจัดทำโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 22.05 น.

‘มรภ.ราชนครินทร์-PEA’จับมือจัดทำโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล

23 มิถุนายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยนายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “เนื่องด้วยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยระบบดิจิทัล และได้ร่วมกันศึกษาหาแนวทางในการบริการจัดการพลังงาน ให้กับมหาวิทยาลัย โดยการปรับเปลี่ยนระบบความเย็น และระบบส่องสว่าง รวมถึงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Solar Rooftop ซึ่งจะเป็นก้าวแรกในการเริ่มต้นไปสู่ความร่วมมือที่ทำให้เกิดโครงการอื่น ๆ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่มหาวิทยาลัยอื่น รวมถึงชุมชน และท้องถิ่นได้

ด้านนายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า อย่างที่ทราบกันดีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการใช้พลังงาน ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น และคาดว่าในอนาคตความต้องการไฟฟ้าก็จะยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องซึ่งยุคนี้ เป็นยุคของการ  (Synergy) ระหว่าง “ดิจิทัล” กับ “พลังงานไฟฟ้า” PEA จึงได้พัฒนาโครงการจัดการพลังงานในองค์กร ที่มุ่งเน้นการนำ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และดิจิทัล แพลทฟอร์ม (Digital Platform) มาใช้เพื่อช่วยในการ บริหารจัดการพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเราคาดหวังให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีคุณภาพ มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้แต่ละหน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเห็นผลในวงกว้าง

สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็น สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เป็นหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง เนื่องจากมีบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจำนวนมากและยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นหน่วยงาน ที่มีศักยภาพในเรื่องของการประหยัดพลังงานอย่างสม่ำเสมอ PEA จึงได้เสนอโครงการจัดการพลังงานในองค์กร ด้วยระบบดิจิทัลนี้ เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการพลังงาน ทั้งการปรับเปลี่ยนระบบทำความเย็น ระบบส่องสว่างและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop รวมถึงการนำ นวัตกรรมที่ทันสมัย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s