สหกรณ์ครูแม่ฮ่องสอนแจงเรื่องฉาว จนท.ยักยอกเงิน 5 ล้านสั่งตั้ง คกก.สอบข้อเท็จจริง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662345

สหกรณ์ครูแม่ฮ่องสอนแจงเรื่องฉาว จนท.ยักยอกเงิน 5 ล้านสั่งตั้ง คกก.สอบข้อเท็จจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 17.47 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน เรียกประชุมสมาชิกชี้แจงปัญหาเงินฝากของลูกค้าหลังเกิดเรื่องฉาวในหน่วยบริการแห่งหนึ่งยักยอกเงินกว่า 5 ล้านบาท ประธานสหกรณ์เผยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาไปร้องทุกข์แล้ว

วันนี้ (23 มิ.ย.65) นายสมพงษ์ ณรงค์ชัย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงต่อสมาชิกว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารตามสื่อต่างๆ กรณีพบปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่และมีการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น อันส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เสียหาย และยังส่งผลให้สมาชิกหลายท่านเกิดความสงสัย กังวลใจ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นั้น

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า สหกรณ์ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอเรียนซี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในหน่วยบริการอำเภอแห่งหนึ่ง ภายหลังจากที่ทราบเหตุสหกรณ์มิได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทันที ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงถึงการกระทำทุจริตนั้น พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาไปร้องทุกข์ บัดนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งใกล้จะเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว 

“ทั้งนี้ การดำเนินการทุกขั้นตอนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินการกรณ์สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างเคร่งครัด” นายสมพงษ์ กล่าว

นายสมพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า เบื้องตันสหกรณ์ได้ลงพื้นที่หน่วยบริการดังกล่าว เพื่อพบปะสร้างความเข้าใจกับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ พบว่าสมาชิกเข้าใจดียังคงมีความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ และนำเงินมาฝากอย่างต่อเนื่อง สหกรณ์ขอความร่วมมือสมาชิกตรวจสอบข้อมูลของตนเองผ่านแอพพลิเคชั่นสหกรณ์ MHS Saving และแจ้งยืนยันยอดหนี้ เงินฝาก และทุนเรือนหุ้นให้สหกรณ์ทราบ

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด มีสมาชิกจำนวน 6,383 คน มีทุนดำเนินงาน 3,675 ล้านบาท มีทุนเรือนหุ้น 1,562 ล้านบาท ทุนสำรอง 208 ล้านบาท และมีเงินรับฝาก 1,722 ล้านบาทผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน มีกำไรสะสม 52 ล้านบาท ขอให้สมาชิกเชื่อมั่นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินที่มั่นคงและการดำเนินการต่าง  ๆ นั้น สหกรณ์ได้คำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์เป็นสำคัญ – 003

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s