เกษตรฯกระตุ้นคนไทยดื่มนม เพิ่มรายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662389

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในงานวันดื่มนมโลก โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนมโดยในปี 2565 กำหนดแคมเปญว่า “EnjoyDairy” ภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อกระตุ้นให้คนไทยบริโภคนมเพื่อสุขภาพที่ดี

“กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยกิจกรรมในปีนี้ได้รณรงค์ให้ประชาชนหันมาดื่นนม สร้างความเข้าใจ การรับรู้ในวงกว้าง อีกทั้งเป็นการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยมีความมั่นคงด้านอาชีพการเลี้ยงโคนม และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570” นายประภัตร กล่าว

ด้านนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายมีกิจกรรม เช่น การออกบูธจำหน่ายสินค้า สาธิตการทำเมนูจากนม ฯลฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s