กรมชลฯลดการระบายน้ำ‘เขื่อนเจ้าพระยา’ หลังน้ำเหนือลดลงต่อเนื่อง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/669861

กรมชลฯลดการระบายน้ำ‘เขื่อนเจ้าพระยา’ หลังน้ำเหนือลดลงต่อเนื่อง

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 15.13 น.

กรมชลฯลดการระบายน้ำ‘เขื่อนเจ้าพระยา’ หลังน้ำเหนือลดลงต่อเนื่อง

29 กรกฎาคม 2565 กรมชลประทาน แจ้งปรับลดการระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในวันนี้ (29 ก.ค.65) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หลังสถานการณ์น้ำทางตอนบนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน (29 ก.ค. 65) ปริมาณน้ำที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,080 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 5.82 เมตร แนวโน้มลดลง เนื่องจากในพื้นที่ตอนบนปริมาณฝนน้อยและปริมาณน้ำท่าลดลง

กรมชลประทาน ได้ปรับลดการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเหลืออัตรา 980 ลบ.ม./วินาที ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันนี้ (29 ก.ค. 65) และจะทยอยปรับลดเหลือประมาณ  850 ลบ.ม./วินาที ภายในเย็นวันนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงในระยะต่อไป

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมา จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขาต่างๆ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

-005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s