“ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง” อาจเสร็จไม่ทันสมัยประชุมนี้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/524275

29 ก.ค. 2565

"ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง" อาจเสร็จไม่ทันสมัยประชุมนี้

พลิกไทม์ไลน์ ประชุมรัฐสภา “ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง” อาจเสร็จไม่ทันสมัยประชุมนี้ ต้องใช้ร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรี หากมีการเลือกตั้งใหม่

ไม่จบง่ายกฎหมายเลือกตั้งส.ส. อาจเสร็จไม่ทันกำหนด 180 วัน ต้องกลับไปใช้สูตรหาร100 ตามร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีหากต้องมีการเลือกตั้ง

สมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย พรรคเสรีรวมไทย ระบุว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จะครบ 180 วัน ที่ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา วันที่ 15 สิงหาคมนี้ หากพ้นกำหนด ไม่สามารถผ่านวาระสามได้ในวันดังกล่าว ต้องกลับไปใช้ หาร 100 ฉบับคณะรัฐมนตรี 

ซึ่งหากดูไทม์ไลน์ ประชุมรัฐสภามีวันประชุมร่วมเหลือ 4 วัน คือวันที่ 2 สิงหาคม วันที่ 3 สิงหาคม วันที่ 9 สิงหาคม และวันที่ 10 สิงหาคม เพื่อพิจารณาวาระสองรายมาตราต่อ ตั้งแต่ มาตรา 24/1 ถึง มาตรา 32 รวม 9 มาตรา โดยมีมาตราสำคัญ คือ 24/1 การคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบหาร 500 กรณีเลือกตั้งไม่เสร็จ และมาตรา 26 การคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรณีเลือกตั้ง ส.ส.แบบเขตใหม่ด้วยเหตุทุจริตเลือกตั้งภายใน 1 ปี  

"ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง" อาจเสร็จไม่ทันสมัยประชุมนี้

ส่วนวาระการประชุม วันที่ 2-3 สิงหาคม วาระกฎหมายลูกเป็นวาระที่ 3 โดยมี 2 วาระก่อนหน้า คือ ร่าง พ.ร.บ. ปรับเป็นพินัย ซึ่งยังพิจารณาค้างอยู่ และร่าง พ.ร.บ. กำหนดเวลาในกระบวนการยุติธรรม และตามด้วยร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ถ้าไม่เลื่อนร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.มาแทนร่าง พ.ร.บ. กำหนดเวลาในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไม่รู้จะเลื่อนได้หรือไม่ แล้วอภิปราย ร่าง พ.ร.บ. ปรับเป็นพินัย และร่าง พ.ร.บ. กำหนดเวลาในกระบวนการยุติธรรมลากยาวกัน 4 วันแล้วไม่จบ

ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ก็จบแบบเรียบร้อยโรงเรียนประยุทธ์ กลับไปหาร 100 โดยไม่เหนื่อย แต่สภาจะเสียศักดิ์ศรีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด คือไม่สามารถพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จภายใน 180 วันตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญซึ่งต้องติดตามดูว่าจะมีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบบ้าง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s