“อนุกมธ.”ตัดงบ”กระทรวงกลาโหม”กว่า 3,000 ล้านบาท กองทัพบกเยอะสุด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/524205

28 ก.ค. 2565

"อนุกมธ."ตัดงบ"กระทรวงกลาโหม"กว่า 3,000 ล้านบาท กองทัพบกเยอะสุด

“อนุกมธ.” พิจารณาตัดงบ”กระทรวงกลาโหม”กว่า 3,000 ล้าน อันดับ 1 กองทัพบก กว่า 2,000 ล้านบาท รองลงมา กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ เตรียมยื่นเสนอกรรมการชุดใหญ 2 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ(กมธ.) ครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียนในกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ที่มีนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานอนุกมธ.

ในที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหม ทุกหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณในปี 2566 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอนุกมธ.ได้ปรับลดงบประมาณของเหล่าทัพรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 

กองทัพบก ปรับลดประมาณ 2,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ คือ งบประมาณบางรายการ เป็นจัดซื้อรถบัสไฟฟ้า จำนวน 300 ล้านบาท อนุกมธ. ได้ตั้งข้อสังเกตว่า รถบัสของกองทัพบกส่วนใหญ่จะปฏิบัติภารกิจสมบุกสมบัน และเป็นภารกิจต่างจังหวัดระยะทางไกล การใช้รถบัสไฟฟ้าอาจจะไม่เหมาะสมกับภารกิจ  ส่วนอีก 1,700 ล้านบาท เป็นงบประมาณผูกพันที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน อาทิ งบจัดหาเฮลิคอปเตอร์ ที่พบว่าบางโครงการยังจัดทำ TOR ไม่แล้วเสร็จ และบางโครงการงบประมาณในปีก่อนก็ยังคงเหลืออยู่ ทางคณะอนุกมธ.จึงเห็นว่าหากรับได้งบประมาณในปี 2566 ไปอีก ก็จะไม่สามารถนำไปใช้ได้ จึงมีมติให้เลื่อนงวดการรับงบประมาณดังกล่าวออกไปก่อน 

กองทัพอากาศ ปรับลดงบประมาณ 700 ล้านบาท เป็นส่วนของโครงการจัดหาเครื่องบินรบ F-35A จำนวน 2 ลำ วงเงินกว่า 700 ล้านบาท เนื่องจากกองทัพอากาศยังไม่ได้รับคำยืนยันจากสหรัฐฯ ว่าจะขายให้หรือไม่ 

กองทัพเรือ ปรับลดงบประมาณ 200 ล้านบาท เป็นงบที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ในส่วนของการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมการใช้เรือดำน้ำ เนื่องจากอนุกมธ. พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดหาเรือดำน้ำยังมีปัญหาในส่วนของเครื่องยนต์อยู่ 

อย่างไรก็ตามทางอนุกมธ. จะนำรายงานการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯชุดใหญ่ในวันที่ 2 ส.ค. ซึ่งหน่วยรับงบประมาณที่ถูกปรับลดงบประมาณนั้นยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมาธิการฯชุดใหญ่ได้ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s