‘คาโอ’ ชวนเยาวชนร่วมประกวด ภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/669901

‘คาโอ’ ชวนเยาวชนร่วมประกวด ภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน

วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านผลงานศิลปะ ด้วยการเชิญชวนเด็กๆ และเยาวชนมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานใน “โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 13” ภายใต้แนวคิด “มาสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนกันเถอะ!” (Let’s make our environment sustainable, together!) ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลังเยาวชนให้ใส่ใจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเรื่องความยั่งยืน

โครงการประกวดภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก ประจำปี 2565 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มาสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนกันเถอะ!” สะท้อนถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันมีค่าของโลกเราให้กับคนรุ่นต่อไป ผ่านผลงานภาพวาดที่เปิดกว้างทางความคิด โดยเปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 6-15 ปี จากทั่วโลก กำหนดส่งภาพผลงานตั้งแต่วันนี้-วันที่10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (นับตราประทับวันบนไปรษณีย์เป็นสำคัญ) รับเฉพาะภาพวาดผลงานตัวจริงเท่านั้น โดยส่งภาพผลงานมาที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)จำกัด อาคาร โอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกทม. 10110 E-Mail : pr@kao.th.com โทร 02-655-4455, 02-655-4466 หรือ 02-088-4455 ต่อ 2116-2117 ประกาศผลผู้ชนะ ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยผลการประกวดจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทคาโอ และพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ศึกษากติกา รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 13ได้ที่ https://www.kao.com/th/th/news/2022/20220427-001/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s