“ศรีสุวรรณ” จี้ กกต.ขับไล่ ส.ส.รับกล้วย มีหลักฐานรับเดือนละแสนตั้งแต่ปี 63

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/524607

01 ส.ค. 2565

"ศรีสุวรรณ" จี้ กกต.ขับไล่ ส.ส.รับกล้วย มีหลักฐานรับเดือนละแสนตั้งแต่ปี 63

“ศรีสุวรรณ” ยื่นหลักฐานขอให้ กกต. ตรวจสอบพรรคเล็ก กรณีมีแชทไลน์หลุดออกมา อ้างว่า รับเงินจากบุคคลหนึ่ง เดือนละแสนบาท

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อกกต. เพื่อขอตรวจสอบสวบบางพรรคเล็ก ที่มีหลักฐานยืนยันว่ารับเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลอื่น ก่อนจะมีการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ  โดยมีหลักฐาน 8 หน้า ประกอบด้วย หลักฐาน ส.ส.พรรคเล็กเซ็นต์ชื่อรับเงินจากบุคคลหนึ่ง ไม่ทราบชื่อ , หลักฐานสลิปโอนเงิน ชื่อของหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคเล็ก จำนวน 4 พรรครวม 5 คน รวมถึงหัวหน้ากลุ่มการเมือง ที่จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละประมาณ100,000บาท ตั้งแต่เดือนมี.ค. 2563 จนถึงเดือนก.ค.2565 (ปัจจุบัน) จะต้องตรวจสอบว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หลักฐานดังกล่าวสามารถบ่งชี้ได้ว่านักการเมืองต่าง ๆ มีพฤติการณ์การรับเงินกันจริง แต่ไม่ปรากฏว่าเป็นการโอนรับกันเพื่อวัตถุประสงค์ใด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างกัน

โดยส.ส.ที่ตนมายื่นเรื่องจะต้องชี้แจงต่อกกต. เพราะการโอนเงินแต่ละครั้งพบว่า ระยะเวลาที่กระชั้นชิดห่างกันกันแค่ 1-2 นาที มีพิรุธและผิดสังเกต ทำให้กกต.จะต้องขับไล่นักการเมืองเหล่านี้ออกไปจากแวดวงการเมืองของประเทศ จะปล่อยให้นักการเมืองเหล่านี้มาขอเงิน หรือปล่อยให้บุคคลอื่นมาครอบงำได้อย่างไร  ประชาชนจะพึ่งหวังใครได้ 

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตนยังนำบทสัมภาษณ์ของส.ส.บางคนที่ยอมรับว่ารับเงินนำไปใช้เพื่อลงพื้นที่ไปดูแลชาวบ้านในเขตเลือกตั้ง มามอบให้ด้วย เพราะถือเป็นรายได้หรือรายรับของพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง 2561 ม.62(5) และหรือ (7) หรือไม่ 

โดยจะต้องประกาศหรือชี้แจงให้ประชาชนทราบที่มาของเงินด้วย ตาม ม.65 หรือได้มีการปฏิบัติตาม ม.67 ครบถ้วนแล้วหรือไม่ และลงรายการทางบัญชีรายรับ-รายจ่ายของพรรคการเมืองตาม ม.59 หรือไม่ หากไม่สามารถชี้แจงได้ ถือได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทันที อาจเข้าข่ายความผิดตาม ม.72 ประกอบ ม.126 ของกฎหมายพรรคการเมือง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเท่าใดก็ได้ขึ้นอยู่กับศาลกำหนด นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.28 ประกอบ ม.92(3) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2561 ที่บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม” ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้ 
 

ส่วนกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบความผิด เบื้องต้นทางกกต.ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน มีทั้งจากที่สื่อมวลชนเคยนำเสนอข่าวไปแล้วบางส่วนและถ้าได้รับข้อมูลจากตน เชื่อว่าจะทำให้หลักฐานมีความหน้าแน่มากยิ่งขึ้น จากนั้นจะเป็นขั้นตอนเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพิ่มเติม คาดว่าไม่ควรจะเกิน 3 เดือน เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ

นอกจากการยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบในวันนี้แล้วนั้น นายศรีสุวรรณเคยไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในเรื่องจริยธรรมของส.ส.กรณีที่มีการรับทรัพย์สินเกิน 3,000 ซึ่งหากพบความผิด ศาลฎีกาสามารถตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างน้อย 10 ปีเช่นกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s