สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน วันสตรีไทย 2565 เชิญชวนสวมผ้าไทยสีฟ้า เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/670200

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน วันสตรีไทย 2565  เชิญชวนสวมผ้าไทยสีฟ้า เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

(ที่ 4 จากซ้าย) สุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ, สุทธิพงษ์ จุลเจริญ, ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ, วรงค์ แสงเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันสตรี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ซึ่ง สภาสมาคมสตรีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา28 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา67 พรรษา 2 เมษายน 2565 โดยจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 พร้อมด้วยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย,สุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม., วรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน มท. ร่วมแถลงรายละเอียดการจัดงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2565

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 กล่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวัน “วันสตรีไทย”และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย โดยสภาสมาคมสตรีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดงานวันสตรีไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของสตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถและคุณค่าของสตรีไทย

“วันสตรีไทย ประจำปี 2565จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้าต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน2565 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา67 พรรษา 2 เมษายน 2565 โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา16.00 น. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 พร้อมพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563-2565 จำนวน 241 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 24 คน”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการแสดงผลงานสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย พม. จัดแสดงชุดชาวไทยภูเขา เครื่องประดับ และการนำผ้าชาวไทยภูเขาไปดัดแปลงเป็นกล่องเครื่องประดับล้ำค่า สนับสนุน ตลอดจนการสาธิตการปักผ้าปาเต๊ะด้วยเลื่อม ลูกปัด หรือคริสตัล ทำให้ผ้าปาเต๊ะสวยงามทรงคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาจัดแสดงนิทรรศการ 130 ปีกระทรวงมหาดไทย นำเสนอการขับเคลื่อนภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้านโกลเด้น เพลซ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค ที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง อาทิ ข้าวปลอดสารพิษบ้านบึง จ.สกลนคร ลำพูนไหมไทย ผ้าทอน้ำอ่าง จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน จ.จันทบุรี เป็นต้น

ดร.วันดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากวันที่ 1 สิงหาคม จะเป็นวันสตรีไทยแล้ว ยังนับเป็นเดือนมหามงคลของชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ขอเชิญชวนสตรีไทยและประชาชนชาวไทย พร้อมใจสวมเสื้อผ้าไทยสีฟ้า และทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลบันดาลดลให้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ทองปกเกล้าฯ เหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน”

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน“วันสตรีไทย ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเลือกซื้อสินค้าชุมชน ได้ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s