สูตรหาร500 ผ่าน “เพื่อไทย” ยื่น ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความทันที

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/524588

01 ส.ค. 2565

สูตรหาร500 ผ่าน "เพื่อไทย" ยื่น ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความทันที

เพื่อไทย จ่อยื่น ศาลรัฐธรรมนูญ หากสูตรหาร 500 ผ่านวาระ 3 พร้อมเอาผิด ส.ส.-ส.ว.ลงมติเห็นชอบฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เชื่อไม่กระทบเลือกตั้ง

สมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า หลังจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาวาระ 3 แล้ว พรรคเพื่อไทยจะยื่นให้ ป.ป.ช. เพื่อให้สอบ ส.ส.และ ส.ว.ที่ลงมติเห็นชอบกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกัน พรรคเพื่อไทยอาจจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความด้วย แต่ต้องดูว่ารัฐสภาจะยื่นหรือไม่ ซึ่งพรรคเพื่อไทยคาดการณ์ว่า ประธานรัฐสภาอาจจะไม่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่อาจจะยื่นต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง คือ กกต. ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่า กกต.ไม่น่าจะมีข้อทักท้วงกลับมา

ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจะเตรียมยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อผ่านวาระ 3

เมื่อถามว่า หากยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้กระบวนการเลือกตั้งเลื่อนออกไปหรือไม่ เช่น หากมีการยุบสภา จะมีปัญหาหรือไม่ นายสมคิด เชื่อว่า รัฐบาลก็ดำเนินการได้ เช่น การออกพระราชกฤษฎีกา หรือพระราชกำหนดต่างๆ แต่ส่วนตัวได้เตือนไปว่า ไม่สมควรจะทำเพราะกฎหมายเลือกตั้งควรจะผ่านจากประชาชน ไม่ใช่อยู่ในยุค คสช.ที่จะออกข้อกำหนดต่างๆขึ้นมาเอง ซึ่งอะไรที่เกี่ยวกับสูตรหาร 500 พรรคเพื่อไทยจะงดออกเสียง โดยไม่ได้เป็นมติของฝ่ายค้าน เพราะถือเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านอื่นๆ

สูตรหาร500 ผ่าน "เพื่อไทย" ยื่น ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความทันที

ส่วนการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแล้ว
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. มหาสารคาม จะยื่น ป.ป.ช.สอบนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กรณีทุจริตโครงการท่อส่งน้ำ EEC ขณะที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา จะยื่นสอบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีทุจริตจัดซื้อถุงมือยาง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s