“หมอระวี” เตือนสติ บอร์ดกสทช. ปมควบ”ทรู-ดีแทค” สงสัยตั้งคกก.อีกชุดมีนัยยะ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/524522

31 ก.ค. 2565

"หมอระวี" เตือนสติ บอร์ดกสทช. ปมควบ"ทรู-ดีแทค" สงสัยตั้งคกก.อีกชุดมีนัยยะ

“หมอระวี” ย้ำมติอนุกรรมการฯ 3:1 ไม่เห็นด้วยกับการรวมกิจการ ทรู-ดีแทค เรียกร้องบอร์ดกสทช. พิจารณาอย่างรอบคอบ พร้อมเกิดคำถามตั้งคณะกรรมการอีกชุดขึ้นมา อาจหวังให้เกิดการอนุมัติควบรวมกิจการหรือไม่

หลังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่างทรูและดีแทค จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย1. อนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง 2. อนุกรรมการด้านกฎหมาย 3. อนุกรรมการด้านเทคโนโลยี 4. อนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยถึงมติการประขุมของอนุกรรมการ ปรากฏว่า อนุกรรมการทั้ง 4 คณะลงมติ 3:1 ไม่เห็นด้วยกับการรวมธุรกิจดังกล่าว  1 เสียงเห็นด้วย (อนุกรรมการด้านกฎหมาย) 3 เสียงคัดค้าน  (อนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง อนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์ อนุกรรมการด้านเทคโนโลยี)  โดยอนุกรรมการที่คัดค้านให้เหตุผลว่า ดีลนี้จะกระทบต่อตลาดโดยรวมทั้งเศรษฐกิจสังคม และทำให้ผู้บริโภคหมดทางเลือกต้องรับกรรมที่ต้องใช้ค่าบริการแพงขึ้น 

นพ.ระวี กล่าวว่า สิ่งที่อนุกรรมการเสียงส่วนใหญ่กังวล คือ การตกแต่งหรือบิดเบือนข้อความหรือความเห็นของอนุกรรมการซึ่งผิดจากเจตนารมณ์ของอนุกรรมการเสียงส่วนมาก เพื่อให้การควบรวมในครั้งนี้เกิดขึ้น และสำเร็จได้ในที่สุด และตนเกรงว่าจะทำให้ไม่สามารถร้องเรียนหรือการร้องคัดค้านไม่สามารถทำได้ทันที ดังนั้น บอร์ด กสทช.ควรยึดเอาความเห็นของอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมา ซึ่งเสียงของอนุกรรมการส่วนใหญ่คือ 3:1 มีความเห็นคัดค้าน ที่ผ่านมาปัญหาก็เกิดจากการแก้กฎหมาย แก้ข้อบังคับเพื่อประโยชน์แก่กลุ่มทุนหรือบางคนเท่านั้น จึงไม่ควรให้ปัญหาอย่างเดิมเกิดขึ้นอีก

นพ.ระวี ยังตั้งข้อสังเกตว่า การแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันผลกระทบจากกรณีการรวมธุรกิจขึ้นมาอีกหนึ่งคณะ อาจจะมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดการอนุมัติการควบรวมดังกล่าวแบบมีเงื่อนไขหรือไม่ จึงขอเรียกร้องในฐานที่ตนเป็นรองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง ทรู กับ ดีเทค ขอให้บอร์ด กสทช.พิจารณาอย่างรอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักโดยนำเอาความคิดเห็นของกรรมาธิการฯ องค์กรภาคประชาชน และนักวิชาการหรือแม้แต่คณะอนุกรรมการเสียงข้างมากที่ตัวเองแต่งตั้งขึ้นมาที่ไม่เห็นด้วยมาประกอบการพิจารณา โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มทุนเป็นหลัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s