“ไทยสร้างไทย” สนุบสนุน “ผู้หญิง” ลงสนามการเมือง เชื่อไม่เป็นรองใคร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/524633

01 ส.ค. 2565

"ไทยสร้างไทย" สนุบสนุน "ผู้หญิง" ลงสนามการเมือง เชื่อไม่เป็นรองใคร

“ไทยสร้างไทย” จัดโครงการ โครงการ More Women in Politics สนุบสนุน “ผู้หญิง” ลงสนามการเมือง เชื่อมีศักยภาพพอช่วยพัฒนาประเทศได้ดี

เนื่องในโอกาสวันที่ 1 ส.ค. วันสตรีไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย นางสาวณิชชา บุญลือ รองโฆษกพรรค ดร.รัตกาล แก้วเกิดมี ส.ก.เขตสายไหม และบุคลากรสตรีของพรรคไทยสร้างไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ More Women in Politics (More WIP) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงต้องการจะเข้าสู่สนามการเมือง โดยมีวิทยากรให้ความรู้ทุกมิติเกี่ยวกับการเมือง 


คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า จากข้อมูลประชากรไทยล่าสุดเป็นเพศหญิงถึง 51% ทีมพัฒนาศักยภาพผู้หญิง พรรคไทยสร้างไทย เล็งเห็นความสำคัญของจำนวนนักการเมืองผู้หญิงที่มีความสามารถ จึงประกาศจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทย เพิ่มบทบาทและโอกาสของผู้หญิงในการเข้าสู่สนามการเมืองทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ด้วยเปิดหลักสูตร More Women in Politics เพื่อเสริมสร้างความพร้อมนักการเมืองผู้หญิง ทั้งในด้านกฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสมัครได้ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับแนวหน้าที่ต้องการเป็นนักการเมือง หรือต้องมาช่วยคิดนโยบาย รวมไปถึงเป็นผู้สนับสนุนตัวแทนนักการเมืองเข้าไปทำหน้าที่

ที่ผ่านมามีในประเทศที่พิสูจน์แล้วว่า ผู้หญิงมีศักยภาพมากพอในการเล่นการเมือง เช่น อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมัน หรือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไต้หวัน บังคลาเทศ นิวซีแลนด์ สวีเดน ล้วนเป็นผู้หญิง ยังไม่รวมถึงประธานรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี นักการเมืองท้องถิ่นจำนวนมากก็เป็นผู้หญิงที่ทำงานการเมืองได้ไม่แพ้ผู้ชาย ซึ่งมีงานวิจัยสนับสนุนว่าผู้หญิงสนใจประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนเองมากกว่า มีแนวทางสันติกว่า และเข้าไปช่วยผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกว่าผู้ชาย

แต่ปัจจุบันไทยยังมีนักการเมืองหญิงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมาก ถึงแม้ไทยจะเคยมีนายกรัฐมนตรีหญิงแล้วก็ตาม แต่จากข้อมูลโดย UN Women ในปี 2021 พบว่ามีจำนวนรัฐมนตรีหญิงเพียง 4 คน จาก 33 คน สมาชิกสภาของไทยที่เป็นผู้หญิงมีเพียง 16.2% องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 8% และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพียง 6.45% หรืออย่างสภากรุงเทพมหานครมีผู้หญิงเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น อีกทั้งในระดับชาติ คุณหญิงสุดารัตน์ ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หญิง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหญิงเพียงคนเดียวตั้งแต่ก่อตั้งกระทรวงฯ มา พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนนักการเมืองหญิงให้เข้าไปมีส่วนในการเสนอกฎหมาย หรือเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจออกนโยบาย ผู้หญิงมีคุณสมบัติที่ดีที่จะทำงานการเมือง มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ ขยัน อดทน มีความรู้ความสามารถของผู้หญิงเทียบเท่ากับผู้ชายก็ไม่เป็นสองรองใคร ขาดเพียงแค่ความมั่นใจ กับโอกาสในการเข้าสู่สนามการเมืองเท่านั้น 

สำหรับโครงการ More Women in Politics จะเข้ามาลดช่องว่างให้กับผู้หญิงที่ต้องการจะเข้าสู่สนามการเมือง โดยเตรียมความพร้อมในการลงเลือกตั้ง แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง การหาเสียง การระดมทุน การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ การปราศรัย การสำรวจและรวบรวมปัญหาจากประชาชน การประชาสัมพันธ์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองในอนาคต อีกทั้งพรรคไทยสร้างไทยจะให้การสนับสนุนผู้หญิงลงสู่สนามการเลือกตั้งทุกระดับที่จะมีขึ้นในอนาคตอย่างเต็มที่ จึงอยากเชิญผู้หญิงที่สนใจเข้าสู่สนามการเมืองเข้ามาร่วมโครงการ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook เพจพรรคไทยสร้างไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s