Hatsaya จากเบญจรงค์ สู่เครื่องประดับ Luxury ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/670166

Hatsaya จากเบญจรงค์  สู่เครื่องประดับ Luxury ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

หัสยา ปรีชารัตน์ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมไทย

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit มีบทบาทที่มุ่งให้ความสำคัญกับสืบสานสร้างสรรค์ และส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยเพื่อตอบโจทย์เทรนด์ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการผลิตชิ้นงาน แต่ยังคงไว้ซึ่งความประณีตตามแบบแผนของงานหัตถกรรมไทย โดยส่งเสริมการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อรับมือกับเทรนด์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อย่างเช่น หัสยา ปรีชารัตน์ ที่แรกเริ่มสานต่องานเบญจรงค์ของครอบครัวด้วยใจรัก แต่ก็พบว่าการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยท่ามกลางวิวัฒนาการโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การอยู่กับที่ด้วยรูปแบบดั้งเดิมอาจมีข้อจำกัดในด้านการตลาด ประกอบกับที่ผ่านมาได้มีโอกาสรับคัดเลือกเป็นทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2560 ของ sacit ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการผลิตชิ้นงานตลอดจนได้รับโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายในระดับประเทศ ทำให้ทุกวันนี้เกิดแนวคิดในการพัฒนาชิ้นงานให้สามารถตอบโจทย์เทรนด์ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

หัสยา ปรีชารัตน์ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมไทย เจ้าของแบรนด์ Hatsaya เปิดเผยว่า งานเบญจรงค์เป็นศิลปหัตถกรรมแขนงหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งทางด้านรูปทรงและลวดลายต่างๆ ปัจจุบันได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปทรงและลวดลายให้เข้ากับยุคและสมัย เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นอย่างดี แต่ยังคงเอกลักษณ์ของงานเครื่องเบญจรงค์ให้ยังคงอยู่ แต่ด้วยความต้องการของผู้คนมีการปรับเปลี่ยนตลอด ส่งผลให้การสร้างสรรค์งานเบญจรงค์ต้องมีการปรับตัวอยู่สม่ำเสมอ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้การจำหน่ายเบญจรงค์ในรูปแบบข้าวของเครื่องใช้ ของที่ระลึก มีการชะลอตัว จึงได้เกิดแนวคิดว่า “จะทำอย่างไรให้เบญจรงค์สามารถเข้าถึงผู้คนได้ จับต้องได้ง่ายขึ้น ดังเช่นที่เคยได้เข้ารับการเพิ่มศักยภาพทั้งความคิดสร้างสรรค์และด้านการตลาดจาก sacit ซึ่งมุ่งเน้นให้งานศิลปหัตถกรรมไทยสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน” จึงต่อยอดจากงานเบญจรงค์จากชิ้นใหญ่ๆ ปรับเปลี่ยนมาเป็นเครื่องประดับที่มีดีไซน์และมีความ Luxury ไม่ว่าจะเป็นต่างหู จี้สร้อยคอเข็มกลัดตกแต่ง ฯลฯ โดยผลิตคอลเลคชั่นให้มีความมินิมอล ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของผู้หญิงในหลายๆ รูปแบบ สามารถนำไปมิกซ์แอนด์แมทช์ได้อย่างลงตัว

“การสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง นอกจากจะเป็นผลดีกับยอดจำหน่ายที่จะทำให้อาชีพจากงานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความมั่นคงแล้ว ยังช่วยให้การอนุรักษ์และสืบสานสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น และให้กลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างลงตัว”

ความยากของ Hatsaya Gem คือ การสร้างสรรค์งานเบญจรงค์ที่ถอดรูปแบบกรรมวิธีการผลิตที่เป็นรูปแบบเฉพาะของเบญจรงค์ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการปั้น เคลือบ เผา ตลอดจนการเขียนลายน้ำทอง ซึ่งเป็นลายเฉพาะของ Hatsaya อาทิ ลายก้านต่อดอก ที่ปรับประยุกต์จากลายนาคกระดานซึ่งเป็นลายดั้งเดิม แต่มาเขียนในเครื่องประดับชิ้นเล็กๆ นับว่าต้องอาศัยความประณีต เพื่อให้ทุกชิ้นงานสามารถบอกเล่าเรื่องราวของงานเบญจรงค์ได้อย่างอย่างมีคุณค่า ซึ่งปัจจุบันได้นำไปทดสอบตลาดในต่างประเทศ อาทิ ดูไบ บาห์เรน และญี่ปุ่น ก็ได้รับการตอบรับอย่างดี และในอนาคตยังได้เตรียมต่อยอดเครื่องประดับเบญจรงค์ Hatsaya ให้เข้าถึงกลุ่มตลาดแบบ Unisex มากขึ้น เพื่อการขยายตลาดที่กว้างมากขึ้นอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s