‘กศน.’ประชุมหารือดำเนินการ โครงการพัฒนาการศึกษาร่วมกับ‘มอ.’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670177

‘กศน.’ประชุมหารือดำเนินการ  โครงการพัฒนาการศึกษาร่วมกับ‘มอ.’

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นำโดยนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยน.ส.วัชรีวรรณ กันเดช ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย นางอัญชลี สายสวรรค์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา และคณะศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงาน กศน. โดยมี นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา น.ส.บุปผาชาติ เรืองกูลรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ต้อนรับ เมื่อช่วงปลายเดือนก.ค. 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทิพย์ดนตรี ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s