จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670432

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายปฐพี พิพัฒน์พงศ์ภวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากแคว สพป.สุโขทัย เขต 1 นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง โดยมีกิจกรรมการแต่งกายตามวรรณคดีไทย การแสดงละครตามวรรณคดี ตอบปัญหาภาษาไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน รวมทั้งได้รับความรู้จากการสอดแทรกความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s