สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แถลงข่าวจัดงาน ‘วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/670392

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แถลงข่าวจัดงาน  ‘วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565’

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “งานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565” โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราชสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 26กรกฎาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565จะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยภายในงาน พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 กิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565, ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และรองประธานฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ กล่าวถึง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ และ เพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2565 กล่าวถึง การจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้เชิญแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2565 รวมทั้งพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิ ประจำปี 2565 ส่วนหนึ่งมาร่วมในงานด้วย ได้แก่ สุนทรี จรรโลงบุตร แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม, พรพิมลสุนทรมณีเลิศ แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร, สุมล บุญประดิษฐ์ แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ, จุฑามาศ ธรรมจาดี แม่ผู้เป็นเกษตรกร,มานิด ลักษมัญ แม่ของลูกผู้เสียสละฝ่ายอาสาสมัครและแม่ผู้เป็นอาสาสมัคร และ พรนิภา พวงดี แม่ดีเด่นส่วนภูมิภาค ส่วนลูกกตัญญูฯ ประเภทข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเภทนักเรียน นักศึกษา นิรชา วิสิทธิ์ ประเภทนักร้องนักแสดง ศิลปิน ไรอัล-กาจบัณฑิต จำปาศิลป์,ซัน-นฤพล ใยอิ้ม, กิ๊ฟ-ปวีณา รวมศิลป์, เน็ค-วงศธร สมศรี ประเภทสื่อมวลชน กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกุล และประเภทประชาชนทั่วไป โทนทอง สุขแก่น, ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s