อสป.ยกระดับประมงพื้นบ้าน ช่วยสร้างอาชีพเสริมรายได้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670438

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รอง ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) ด้านพัฒนากิจการประมง กล่าวว่า อสป.เร่งดำเนินการเชิงรุกโครงการโมเดลธุรกิจประมงบน Platform Digital FMO เพื่อสร้าง Platform เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าประมงออนไลน์ ส่งเสริมสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคโดยการจำหน่ายผ่านทาง Platformส่งเสริมผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่สำคัญและใกล้เคียง หรือในจังหวัดที่มีท่าเทียบเรือประมงของ อสป.โดยอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ เป็นผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผ่าน Platform ต่างๆ เพื่อกระจายสินค้าสัตว์น้ำให้เป็นที่รู้จัก ได้รับความนิยมในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่มาจากการทำประมงถูกกฎหมายและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย ส่งผลทำให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำไทย โดยการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประมงพื้นบ้านสร้างรายได้แก่ชาวประมง สร้างอาชีพเสริม ซึ่งทั้งหมดเป็นการแก้ปัญหาเรื่องอาชีพสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้าน โดย อสป.คัดเลือกกลุ่มสมาคมการประมงแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นชุมชนสำคัญและได้รับเกียรติจาก ผศ.สุดาพร ทิมฤกษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้ เป็นวิทยากรสอนการทำ “น้ำพริกปลาหมึก” โดยมีนายก อบต.แสมสาร นายกสมาคมการประมงแสมสาร ผู้นำชุมชน และชาวประมงพื้นบ้านเข้าร่วมอบรมที่สะพานปลาวราสินธุ์ อ.สัตหีบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s