‘โขน’ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/670571

'โขน'ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 12.07 น.

“โขน”  KHON ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี 

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและคณะกรรมการจัดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กำหนดจัดพิธีเปิดนิทรรศ การและกิจกรรม “โขน”ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสาน ไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ,งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ภายใต้นิทรรศการ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง 

กำหนดการแสดงโขน  1-15 สิงหาคม 2565  ณ ห้องออดิทอเรียม (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00 น.)

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 (พิธีเปิด)
– การแสดงโขนพรหมาศ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
– รำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง (นาง)
– โขนนางลอย

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
– รำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง (พระ)
– โขนจับนาง

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
– รำฝรั่งคู่ พระนาง
– โขนฉุยฉายทัศกัณฑ์แปลง

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565
– โขนขับภิเภก

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565
– โขนยกรบ
 
ตลอดจนการสาธิตศาสตร์และศิลป์ต่างๆ เช่น นิทรรศการโขนและองค์ประกอบฉาก การแสดงโขน และบันทึกการแสดงสด ตอน จองถนน ศึกมัยราพณ์ พรหมาศ พิเภกสวามิภักดิ์ และสืบมรรคา 

พร้อมด้วยกิจกรรมการสาธิตการปักผ้า และการทำหัวโขน ซึ่งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมฯ อันล้ำค่าแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย 

ทั้งนี้เปิดให้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-20.00 น.  ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 
และห้องออดิเทอเรียมชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินกรุงเทพฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s