‘กศน.กาญจนบุรี’ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670654

‘กศน.กาญจนบุรี’ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งมีกิจกรรมการฝึกอบรมไปเมื่อวันที่ 19-21 ก.ค. 2565ที่ผ่านมา ณ ค่ายลูกเสือสมพลโตรักษา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีโดยมี นายธิติพนธ์ ระลอกแก้วผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ

สำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งหวังสร้างความตระหนัก ปลูกฝังให้บุคลากรทางการลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 13 แห่ง จำนวน 40 คน ได้น้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s