คุณแหน : 3 สิงหาคม 2565

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/670680

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ll พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล B.C.C. ดีเด่น (รางวัลอารีย์ เสมประสาท) ณ หอธรรม รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 6 ส.ค.นี้ 13.00-16.00 น…

ll เพื่อนๆ ยินดีกับ อนุกูล ปีดแก้ว ได้เป็น ว่าที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์..

ll ชาว Digital CEO#1 ร่วมยินดีกับ เกศรา มัญชุศรี และ ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง..

ll ไม่ได้พบกันนาน ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ นัดชาว MPPM#1 Nida กว่า 20 คน เช่น อารีย์ กังวาลเนาวรัตน์,กรกฎ ชาตะสิงห์, เกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม,ประภาพรรณ เวลเซอร์,พจนารถ เหลืองประเสริฐ, ไพศาล ปวงนิยม,วิภาจรีย์ ศัลยพงษ์, สมพร แก้วงาม มาอัปเดตชีวิตกัน..

ll พรพนิต รัตนกุล ชวนครอบครัวไปร่วมทำบุญบริจาคข้าวสารที่ชลบุรีเพื่อฉลองวันเกิดปีนี้..

ll สุเมธ สุรบถโสภณ พร้อมเพื่อนๆ BCC 129 เช่น วรพล โลพันธ์ศรี,ประสิทธิ์ อิทธิกำจร, วุฒิกร วุฒิพรพงษ์,สุโรจน์ แสงสนิท, ณรงค์ เลิศกิตศิริ,ศิลปชัย ภูวเศรษฐ,ธิติ เชียงกูล,มาโนชญ์ เวทยสุภรณ์ นัดเลี้ยงร่วมยินดีกับ ร.อ.กลวิตร บุนนาค ที่ได้รับรางวัล B.C.C. ดีเด่น (รางวัลอารีย์ เสมประสาท) ในปีนี้..

ll วันเกิดปีนี้ ธีรวุฒิ เจริญสุข ตอนเช้าไปทำบุญ ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต และทำบุญช่วยคนพิการ..

ll เกศนรี จองโชติศิริกุล ประธานรุ่น CDA#3 ชวนเพื่อนๆ ไปเชียงใหม่ทำบุญไหว้พระพร้อมตระเวนชิมอาหารและขนมแบบรัวๆ งานนี้ พรรณา ปัญจวีณิน,ชวลิต หวังธำรง, ถาวร เผด็จสุวันนุกูล,กษิญา จรัญวงศ์, จิรพิพัฒน์ วรพิพัฒน์,ภาณุมาศ แสนทวี, ศศิธร พำนัก,นันทภรณ์ อังศุกุลธร, ดร.สิทธิเดช ร้อยกรอง ไม่ยอมพลาด..

ll อนุโมทนาบุญกับ วราภรณ์ โอสถาพันธุ์ ที่ Kubota Farm ได้มอบผลิตผล เช่น ผักบุ้ง ผักโขม หัวไชเท้าขึ้นฉ่าย พริกไทย รวมกว่า 170 กก. เพื่อมอบให้น้องๆ เยาวชนผู้พิการของมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ..

ll ยินดีกับ ปวิช เฉลิมวัฒน์ ที่ได้แต่งตั้งเป็น ผอ.องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)..ll

น้องใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s