‘มนัญญา’ตรวจเยี่ยม งานสหกรณ์ฯปัตตานี ใช้แอปฯสอบการเงิน ป้องกันปัญหาทุจริต

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670721

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดย น.ส.มนัญญา กล่าวว่า การกำกับดูแลสหกรณ์ มุ่งเน้นการจัดการที่ทันท่วงที ร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตในสหกรณ์ ควบคู่กับการให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ให้อยู่ดี ยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ช่วยสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นระบบสหกรณ์ รวมทั้งการทำงานเชิงพัฒนา ทั้งด้านการส่งเสริมสหกรณ์ การพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ การลดภาระหนี้สินสมาชิก

“รัฐบาลได้สนับสนุนการทำงานเพื่อให้การกำกับดูแลสหกรณ์ให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกร และพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงให้กับสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นผลดีกับสมาชิก อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการนำแอปพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือส่งต่อบริการต่างๆ ระหว่างกันเมื่อสหกรณ์ได้นำเอาแอปพลิเคชั่นมาใช้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้สมาชิก สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือบริการต่างๆ และใช้เป็นช่องทางตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของตนเองได้นับเป็นการป้องกันการทุจริตอีกทางหนึ่งด้วย” น.ส.มนัญญา กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s