‘มหิดล’ร่วมวางแผนเปิดรับนักท่องเที่ยว ‘นครสวรรค์’เมืองรองที่มีมากกว่า‘บึงบอระเพ็ด’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670653

‘มหิดล’ร่วมวางแผนเปิดรับนักท่องเที่ยว  ‘นครสวรรค์’เมืองรองที่มีมากกว่า‘บึงบอระเพ็ด’

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

หลังจากที่ทั่วโลกต้องประสบวิกฤต COVID-19 จนได้มีการรณรงค์ให้คนไทยทุกคนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ในอัตราที่ควบคุมได้ เริ่มมีการใช้ “ชีวิตวิถีใหม่” และเดินทางภายในประเทศกันมากขึ้น จนมาถึงวันที่ทั่วโลกต้องประสบกับวิกฤตอาหารและพลังงานเช่นปัจจุบัน แม้การท่องเที่ยวไทยจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่ “จังหวัดนครสวรรค์”ซึ่งเปรียบเหมือน “ประตูสู่ภาคเหนือ”พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศให้ได้รับความอบอุ่นและประทับใจกลับไปเสมอ

ดร.พรพิรัตน์ คันธธาศิริ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตามโครงสร้างการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้กำหนดให้ “เมืองหลัก” ของการท่องเที่ยวไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 22 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา สงขลา และ ภูเก็ต

“แม้จังหวัดนครสวรรค์ จะอยู่ในกลุ่ม 55 จังหวัดที่เป็นเมืองรองแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นคืนเศรษฐกิจของชุมชน โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำแผนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสู้วิกฤตอาหารและพลังงานโลก โดยเน้นการท่องเที่ยวแบบรวมกลุ่มในเส้นทางท่องเที่ยวที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวอย่างครบวงจร” ดร.พรพิรัตน์ กล่าว

แม้ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหลัก แต่เมืองรองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศที่แตกต่าง โดยผู้มาเยือนจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่จะมุ่งสัมผัสวิถีธรรมชาติ ชื่นชม “บึงบอระเพ็ด” ซึ่งเป็นบึงธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ออกแบบขึ้นใหม่นี้ นอกจากการได้ชื่นชมกับวิถีธรรมชาติบึงบอระเพ็ดแล้ว ยังจะได้สัมผัสกับวิถีชุมชน ผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นชื่อต่างๆ รวมทั้งของที่ระลึกจากชุมชนนครสวรรค์ให้เลือกสรรกลับบ้านไปด้วยความประทับใจ ภายใต้งบประมาณที่ประหยัดและคุ้มค่า

ในเบื้องต้น…แผนการจัดการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์สู้วิกฤตดังกล่าวกำลังอยู่ในช่วงทดลอง ทั้งนี้ได้มีการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเพื่อพัฒนาชุมชนโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมทำหน้าที่ “ปัญญาของแผ่นดิน”ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล นำองค์ความรู้เรื่อง “นิเวศพื้นถิ่น” ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรม มาสร้างเป็นรายได้ช่วยเหลือชาวชุมชนนครสวรรค์ให้รอดพ้นจากวิกฤตไปได้อย่างยั่งยืน!!!

มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s