กระจายความรู้ สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670914

กระจายความรู้ สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

เครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย วิทวัส พลไพศาล (ซ้าย) รองประธานกรรมการ เครือเฮอริเทจ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร Inspirational Talk เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะผู้ประกอบการการส่งออกชั้นนำ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ในโครงการ “From Gen Z to be CEO กระจายความรู้ สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565” ในรูปแบบของการบรรยายสดผ่านช่องทางออนไลน์ จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันก่อน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s