นักวิชาการ เชื่อ ไม่มีสงคราม จีน – สหรัฐ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/524933

03 ส.ค. 2565

นักวิชาการ เชื่อ ไม่มีสงคราม จีน - สหรัฐ

“จีน – สหรัฐ” ไม่รบกันจริง นักวิชาการเชื่อ ต่างฝ่ายต่างอยู่ในที่ตั้ง เพื่อรักษา ดุลย์อำนาจทางการเมืองในเวทีโลก

ศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมองสถานการณ์ร้อนความตึงเครียดระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกา หลังจากที่นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้เดินทางเยือนไต้หวัน เมื่อคืนวานนี้ ผ่านรายการคมชัดลึกว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีแนวโน้มรุนแรง และบานปลาย เพราะทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรง

นักวิชาการ เชื่อ ไม่มีสงคราม จีน - สหรัฐ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กำลังขยายความยิ่งใหญ่ให้จีนกลับคืนมาบนเวทีโลก ผ่านการดำเนินนโยบายที่เข้มข้น และตึงเครียด ด้วยนโยบายของจีนที่ เน้นความยิ่งใหญ่  แต่มีลักษณะเป็นภัยคุกคาม  ประกอบกับท่าทีที่สหรัฐส่งประธานสภาฯมาเยือนไต้หวัน เป็นแรงกระตุ้นให้ จีนยิ่งต้องสำแดงความยิ่งใหญ่
 

ขณะที่อเมริกา เอาความผิดพลาดของยูเครน เป็นที่ตั้ง ก็ต้องส่งสัญญาณไม่ให้จีนดำเนินการกับไต้หวัน เหมือนเช่นที่ รัสเซีย ทำกับยูเครน เมื่อจีนเริ่มใช้กำลังยึดไต้หวัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สหรัฐฯจะตอบโต้ โดยเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่า สหรัฐฯ ยังมีเขี้ยวเล็บ

เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนการต่อต้านเผด็จการในหลายรูปแบบ และกอบกู้คะแนนนิยมภายในประเทศของประธานาธิบดีสหรัฐ

รศ.ดร.วีรศักดิ์ มหัธโนบล ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่าสหรัฐต้องการยั่วยุจีน ซึ่งสหรัฐทำมาโดยตลอดหลังสงครามเย็น  เพราะไม่ต้องการให้เกิดภาวะมหาอำนาจหลายขั้ว เช่นเดียวกับที่ดำเนินการกับรัสเซีย แต่จีนเองมีจุดยืนชัดเจนในการใช้กำลังกับไต้หวัน ภายใต้เงื่อนไขสามประการ เมื่อกไต้หวันประกาศเอกราช มีประเทศที่สาม เข้ามาแทรกแซงการรวมชาติ และ เมื่อมีการหน่วงเหนี่ยวการเจรจารวมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึก ของจีน ประเด็นคือต้องระวังไม่ให้เกิดเหตุการณน้ำผึ้งหยดเดียวอันมีสาเหตุมาจากการซ้อมรบของจีน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s