บ้านปู จับมือคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวน ม.ปลาย และ ปวช. เข้าค่าย ‘เพาเวอร์กรีน’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670911

บ้านปู จับมือคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล  ชวน ม.ปลาย และ ปวช. เข้าค่าย ‘เพาเวอร์กรีน’

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ เข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “Climate Change, We Must Change-เริ่มเพื่อโลก”

ภายใต้แนวคิดของค่ายฯ “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 50 คนจะได้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่การปูพื้นฐานเรียนรู้ปัญหา เข้าใจสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 ก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนามระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2565 โดยกิจกรรมไฮไลท์ คือ การลงพื้นที่เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง ณ บ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการและ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การเปลี่ยนแปลงของถ้ำ ณ ถ้ำละว้า อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และศึกษาความเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรีปิดท้ายด้วยการประกวดโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้คำแนะนำ ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล

เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมค่ายฯสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียด และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.powergreencamp.com หรืออ่านรายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของค่าย “เพาเวอร์กรีน” รุ่นที่ 17 ได้ที่เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/powergreencamp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s