ปลัด พม. รับมอบยาจำเป็นพื้นฐานสำหรับรักษาโควิด-19 ช่วยกลุ่มเปราะบางรักษาตัวที่บ้าน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/670942

ปลัด พม. รับมอบยาจำเป็นพื้นฐานสำหรับรักษาโควิด-19 ช่วยกลุ่มเปราะบางรักษาตัวที่บ้าน

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 18.01 น.

3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) รับมอบยาจำเป็นพื้นฐานสำหรับรักษาโควิด – 19 จำนวน 118 กล่อง จากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เจ.เอส. เมดดิคอล เซนเตอร์ จำกัด (อ๊อคซิแคร์ สหคลินิก) โดยนางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล และนางสุนทรี เชวงชวลิต รองผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงจากอาการป่วยรุนแรงจากโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรคประจำตัว ภายใต้การวินิจฉัยและรักษาอาการป่วยจากโควิด – 19 ของแพทย์

นางพัชรี กล่าวว่า ถึงแม้ว่า กระทรวง พม. ไม่ได้มีภารกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโควิด – 19 โดยตรง แต่กระทรวง พม. ไม่ได้ทิ้งการดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยเรามีระบบเข้ามาดูแลทั้งในเรื่องการกักตัว การตั้งครัวกลาง การมอบถุงยังชีพ การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และโทรศัพท์ติดต่อสอบถามผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง เนื่องจากคนในครอบครัวติดโควิด – 19 รวมทั้งการเปิดศูนย์พักพิงสำหรับคนพิการที่ติดโควิด – 19 โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลสิรินธร และในส่วนภูมิภาค กระทรวง พม. ได้สนับสนุนสถานที่ในการกักตัวสำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 เช่นกัน ปัจจุบัน กระทรวง พม. ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด – 19 ที่ไม่ได้อยู่ในระบบแล้วกว่า 200,000 คน เพราะฉะนั้น วันนี้ การรับมอบยาจำเป็นพื้นฐานสำหรับรักษาโควิด – 19 จะทำให้เราสามารถช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้มากขึ้น เพราะอย่างน้อย จะมียารักษาอยู่ที่บ้านของผู้ป่วย ซึ่งกระทรวง พม. จะให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและประเมินอาการป่วย ก่อนที่จะให้ยาดังกล่าว ทั้งนี้ ขอขอบคุณ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่ได้มาบริจาคยาจำเป็นพื้นฐานสำหรับรักษาโควิด – 19 นับเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้น

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s