พรรค “เพื่อไทย” ยอมรับ ต้องการทำให้ “สภาล่ม”

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/525033

04 ส.ค. 2565

พรรค "เพื่อไทย" ยอมรับ ต้องการทำให้ "สภาล่ม"

หัวหน้าพรรค “เพื่อไทย” ยืนยันว่า การทำให้ “สภาล่ม” เป็นกลไก ยืนยันเจตนารมย์ ไม่เห็นด้วยกับ กฎหมายที่ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยอมรับว่ารัฐสภาล่มเมื่อวานนี้ มีนัยยะทางการเมือง เป็นการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา เพราะในการออกกฎหมายต้องพิจารณาตัวกฎหมายเป็นหลัก ถ้าเห็นว่ากฎหมายที่กำลังพิจารณาอยู่มีปัญหาจึงต้องใช้กลไกมาตรา 132 ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นทางออกทางหนึ่งและเป็นกลไกระงับยับยั้งกฎหมายที่เห็นว่าไม่ชอบ หรือออกไปใช้บังคับไม่ได้ เขาก็เปิดช่องไว้ และกฎหมายลูกกำหนดระยะเวลาว่าจะต้องพิจารณาภายใน 180 วัน ถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้นำกฎหมายที่เสนอในวาระแรกนำมาบังคับใช้เลย

พรรค "เพื่อไทย" ยอมรับ ต้องการทำให้ "สภาล่ม"

พรรคเพื่อไทย มีเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่มาโดยตลอดเพื่อให้กฎหมายที่ถูกเสนอมาโดยชอบกลับมาบังคับใช้ให้ได้ ซึ่งมีอยู่ 3 แนวทางคือ 1.ปล่อยให้มีการพิจารณาลงมติในวาระ 3 หาร 500 แล้วไปรอคำทักท้วงของกกต.​ ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลฎีกา 2.คว่ำในวาระ 3 และ 3.ใช้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 โดย 3 ทางเลือกพรรคพท.คิดมาแต่แรกว่าทางเลือกที่ 1 จะดีกว่าทางเลือกอื่น เพราะแนวทางที่ 2 และแนวทางที่ 3 สุ่มเสี่ยงที่เขาจะอ้างในการไปแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญขัดกันกับกฎหมายลูกไม่ได้ จึงนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญบัตรใบเดียว หาร 500 ได้ เราไม่อยากให้เกิดภาพแบบนั้น

แต่แนวทางที่ 1 เราเองก็ไม่แน่ใจว่ากกต.กับศาลจะทักท้วงหรือไม่ แม้พรรคเพื่อไทยจะชอบแนวทางที่ 3 เพราะเราได้ประโยชน์สูงสุด แต่กระบวนการตรากฎหมายมันไม่ชอบ ส่วนสมาชิกรัฐสภาจะมาร่วมกับเรา เราไม่ได้เป็นผู้โน้มนาวชักจูง เพราะเรายืนอยู่มาจุดนี้ตลอดทั้งหมดจึงไม่ใช่เกมแต่เป็นกลไกรัฐสภาที่เหมาะสมที่สุด

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานัรองประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยถึงผลการประชุมวิป 3 ฝ่ายว่า ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมรัฐสภา ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม เวลา 09.00 น. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ในวาระ 2-3 ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ หลังจากที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมาธิการ ที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

พรรค "เพื่อไทย" ยอมรับ ต้องการทำให้ "สภาล่ม"

ทั้งนี้ ผลจะมี 3 แนวทาง คือ ที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ดำเนินการตามขั้นตอน ส่งไปยัง กกต. ให้ความเห็นว่าขัดหรือแย้งกับ รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งหาก ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ร่างกฎหมายก็จะตกไป และแนวทางที่ 3 หากการพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน หรือ จะครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดให้กลับไปใช้ร่างกฎหมายฉบับแรกที่ส่งมา ก็คือใช้สูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร100

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s