ส.ส.ธณิกานต์ สิ้นสุดหรือไม่หลัง “ศาลฎีกา” นักการเมืองสั่งจำคุกรอลงอาญา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/524912

03 ส.ค. 2565

ส.ส.ธณิกานต์ สิ้นสุดหรือไม่หลัง "ศาลฎีกา" นักการเมืองสั่งจำคุกรอลงอาญา

เปิดข้อกฎหมาย สมาชิกภาพ ส.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สิ้นสุดหรือไม่หลัง”ศาลฎีกา” นักการเมืองสั่งจำคุกรอลงอาญา

   มีรายงานว่าสำหรับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 101 (13)บัญญัติไว้ว่า สมาชิกภาพ ของ ส.ส.สิ้นสุดลงเมื่อต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ ความผิดฐานหมิ่นประมาท 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในปัจจุบันศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองมีชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ อีก1 ชั้น ซึ่ง น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์  สามารถยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้ภายในสามสิบวันนับแต่มีคำพิพากษา

โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะคัดเลือกผู้พิพากษาศาลฎีกาอีก 9 คน ที่ไม่เคยตัดสินคดีนั้นมาก่อน เท่ากับว่าคดีนี้หากมีการขึ้นไปถึงชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด แต่หาก น.ส.ธนิกานต์ ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ ใน 30 วัน สมาชิกภาพ ส.ส. ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 101 (13) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s