อาชีวะอุบลฯ เปิดนิทรรศการ ‘ศิลปะเพื่อสายน้ำ’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670943

อาชีวะอุบลฯ เปิดนิทรรศการ 'ศิลปะเพื่อสายน้ำ'

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 18.04 น.

อาชีวะอุบลฯร่วมกับกลุ่มจิตรกรไทย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เปิดนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” กลุ่มจิตรกรไทย ชมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า 88 ชิ้นงาน จาก 64 ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพผู้อาชีวศึกษาร่วมกัน

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 ส.ค.65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีร่วมกับกลุ่มจิตรกรไทย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” กลุ่มจิตรกรไทย โดยมีนายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด 

ทั้งนี้ภายในงานมีการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับ กลุ่มจิตกรไทย นำโดย นายสมภพ บุตราช หัวหน้ากลุ่มจิตรกรไทย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น เวลา 15.00 น.เป็นพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการโครงการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” กลุ่มจิตรกรไทย โดยมีผลงานที่นำมาจัดแสดงจำนวน 88 ผลงาน จากศิลปิน 64 คน อาทิ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ นำภาพถ่ายบทกลอนอันทรงคุณค่า 2 ภาพ ชื่อผลงาน “เวนิส” และผลงาน “ลอยลำเจ้าพระยา” อ.ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ ผลงาน “คนสามคม” “แม่อุ้มท้อง” อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ผลงาน “สนทนา” อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง ผลงาน “เหรียญปะกำในแม่น้ำเจ้าพระยา” อ.โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินมรดกอีสาน เจ้าของ รางวัล “ครูยิ่งคุณ” จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564  รางวัล ศิลปินอาเซียนกลุ่มลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราชอาณาจักรไทย ผลงาน “ใบหน้ากาล ถ้วยชาม” “ใบหน้ากาลถ้วยน้ำชา” อ.กนก เมฆมุสิก ผลงาน “นาคพัน” และ อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ผลงาน   “ตรัสรู้” เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบผลงานศิลปะจำนวน 6 ชิ้นงาน ให้กับหอศิลป์ราชานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมในหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล โดยเป็นภาพที่ชนะเลิศโครงการประกวดศิลปะร่วมสมัยแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2565 ดำเนินการโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายศิลปินภาคอีสาน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

สำหรับนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” กลุ่มจิตรกรไทย กำหนดจัดแสดงผลงานในระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม- 15 กันยายน 2565 ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s