‘ตรีนุช’ย้ำปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ไม่ใช่นโยบายหาเสียงการเมือง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/671119

'ตรีนุช'ย้ำปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ไม่ใช่นโยบายหาเสียงการเมือง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 15.25 น.

“ตรีนุช” ย้ำปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนไม่เกี่ยวหาเสียงการเมือง อย่านำการเมืองขัดการพัฒนาการศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยกรณีนักวิชาการด้านการศึกษา กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาทางเลือก โดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปี งบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2569  เป็นการหาเสียงทางการเมืองนั้น  ว่าตนมองว่าเรื่องนี้เป็นวาทะกรรมทางการเมืองที่พูดกัน ตนไม่อยากให้เรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของการเมือง ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาจำนวนมาก เช่น การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษา ช่วยเหลือกลุ่มเด็กเปราะบางให้ได้รับการศึกษา  และในปี 2564 ครม. มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัด ศธ.และสังกัดอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ และไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน  เป็นต้น 

“ยืนยันว่าการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียน ไม่ใช่การหาเสียง เพราะในปีนี้ เราเห็นชัดว่าค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างมาก รัฐบาลมองว่าเรื่องดังกล่าวจะนิ่งเฉยไม่ได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาแน่นอน ต้องเร่งขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือไปถึงโรงเรียนและผู้ปกครองโดยตรง ดิฉันไม่อยากให้มองเป็นประเด็นอื่น อยากให้มองว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน” น.ส.ตรีนุช กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตุว่าทำไมถึงเร่งผลักดันในช่วงที่รัฐบาลใกล้หมดวาระ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้เพิ่งผลักดัน เพราะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้วิจัยมาต่อเนื่อง 2 ปี โดย สกศ.ได้ปรับอัตราเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รองเลขาธิการ กพฐ.)กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการหาเสียงทางการเมือง เนื่องจากเงินอุดหนุนเดิมเราใช้มานานกว่า 10 ปีแล้ว ตั้งแต่น้ำมันลิตรละ 10 บาท ข้าวสารถังละ 80 บาท แต่วันนี้ทุกอย่างเพิ่มขึ้นไม่รู้กี่เท่าตัว แต่ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษายังคงใช้อัตราเดิม และการเพิ่มเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ วิจัยจากค่าใช้จ่ายตามสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มเงินอุดหนุนขึ้นมา ไม่เกี่ยวกับการหาเสียงทางการเมือง                

“เรื่องนี้ ผมต้องขอชื่นชม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับฟังข้อเท็จจริงรับฟังปัญหาแล้วช่วยผลักดันจนได้มีการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวครั้งนี้ เพราะถ้าเราไม่ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนก็จะกระทบถึงคุณภาพการจัดการศึกษา เพราะตอนนี้ค่าสาธารณูปโภค เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้วย ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)มีความพยายามขอเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนมานานแล้วแต่ด้วยภาวะทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงปรับเพิ่มขึ้นให้แบบขั้นบันได ”รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s