‘มนัญญา’เปิดศูนย์แก้หนี้สหกรณ์ บูรณาการครั้งใหญ่ปิดช่องโหว่ทุจริต

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/671213

‘มนัญญา’เปิดศูนย์แก้หนี้สหกรณ์  บูรณาการครั้งใหญ่ปิดช่องโหว่ทุจริต

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

แก้ปัญหา : น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดศูนย์ฯ และร่วมประชุมแก้ปัญหาทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ วางแนวทางเป็นโมเดลในการแก้ปัญหา

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมว่าปัญหาการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ มีการตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ทั่วประเทศ พบความหละหลวมและข้อระเบียบต่างๆ จึงต้องอาศัยหน่วยงาน เช่น ปปง.ร่วมดำเนินการ จึงตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาขึ้นมา

ทั้งนี้ ในการประชุมร่วมกัน พบว่าควรมีแนวปฏิบัติสำหรับเข้าตรวจสอบการทำงานของสหกรณ์ รวมถึงรูปแบบในการส่งเรื่องดำเนินคดีและการติดตามทรัพย์ ยึด-อายัดทรัพย์ ให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนสำหรับให้ทุกสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น จะประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ ปปง.ร่วมวางแนวทางเป็นโมเดลแก้ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ ลดความเสียหายของสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

ด้านนายวิศิษฐ์กล่าวว่า การดำเนินงานของสหกรณ์มีสินทรัพย์ทั้งหมด 3.58 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้นปีละ 200,000 ล้านบาท มีสมาชิกรวม 12 ล้านคน ดังนั้น การป้องกันการทุจริตและความเสียหายจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผ่านมามีการทุจริตเกิดขึ้นมาตลอด เนื่องจากมีช่องว่างทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ ดังนั้นการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ จึงเป็นแนวทางที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดขึ้นอีก

จากการตรวจสอบข้อมูลข้อบกพร่องทุจริตของสหกรณ์ในภาพรวมทั้งประเทศ มี 252 สหกรณ์ ยอดความเสียหายรวม 18,000 ล้านบาท แยกเป็นสหกรณ์ในภาคการเกษตร 148 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 2,092 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สหกรณ์การเกษตร 140 แห่ง 1,964 ล้านบาท สหกรณ์ประมง 2 แห่ง 3.97 ล้านบาท สหกรณ์นิคม 6 แห่ง 99.91 ล้านบาท และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ออมทรัพย์ ร้านค้า เครดิตยูเนี่ยน และบริการ) 104 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 18,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ 40 แห่งมูลค่าความเสียหาย 3,300 ล้านบาท และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 37 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 13,333 ล้านบาท โดยการทุจริตในระบบสหกรณ์ มักจะทุจริตกันในระดับฝ่ายจัดการและระดับกรรมการบริหารสหกรณ์

ขณะที่การแก้ปัญหาการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ สามารถติดตามยึดอายัดทรัพย์สินเบื้องต้น 300 ล้านบาท เหลือติดตามตัวผู้กระทำผิดมารับโทษ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน คณะกรรมการสหกรณ์ชุดก่อนหน้านี้ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติการหน้าที่ชั่วคราวเพิ่มอีก 30 วัน และขณะนี้การดำเนินคดีอยู่ระหว่างที่ สน.นางเลิ้ง ร่วมทำงานกับกรรมการชุดปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อรวบรวมข้อมูลรายบุคคลที่จะนำส่งเรื่องเข้าไปดำเนินคดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s