โรงเรียนนานาชาติ ASB สนับสนุนการทำสมาธิ ปรับชีวิตเยาวชนด้อยโอกาส

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/671187

โรงเรียนนานาชาติ ASB สนับสนุนการทำสมาธิ ปรับชีวิตเยาวชนด้อยโอกาส

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

พระเมธีรัตนดิลก (เจ้าคณะ 6) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวรวิหาร ประธานเปิดโครงการ

โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงคอก กรีนวัลเล่ (โรงเรียน The American School of Bangkok Green Valley Campus : ASB) จัดโครงการ “การทำสมาธิเพื่อสุขภาพจิต 2565” (Meditation for Mental Health 2022) โดยความร่วมมือจาก ศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อพัฒนามนุษยชาติ ณ ศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ คณะ 6 วัดอรุณราชวรวิหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำสมาธิอันจะเป็นการรักษาจิตใจและสุขภาพให้ดีขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระเมธีรัตนดิลก (เจ้าคณะ 6) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวรวิหาร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ASB อ.ลักขณา ดิษยศริน ผู้ก่อตั้ง โรงเรียน นิศานาถ ธรรมะเกษีรัตน ผู้อำนวยการโรงเรียน อ.ฮาร์ตันโต คุณาวัน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ คณะ 6วัดอรุณราชวรวิหาร

อ.ลักขณา ดิษยศริน มอบทุนสนับสนุนให้แก่ อ.ฮาร์ตันโต คุณาวัน

ในงานนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติที่ให้ความสำคัญกับการทำสมาธิ อาทิ H.E. Ana Maria Prieto เอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทย, เคล่าทัศนประเสริฐ, Misbah Nauman ผู้แทนจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย, ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, ภัทรัญญา พูลสุวรรณ สื่อมวลชนสำนักข่าว Pacific Southwest News, NEVADA Broadcasters Association และ Northern California News และอาจารย์ชาวต่างชาติจาก โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงคอก กรีนวัลเล่ กว่า 70 คนร่วมงาน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อพัฒนามนุษยชาติ ณ ศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ คณะ 6 วัดอรุณราชวรวิหาร และความงดงามของวัดอรุณราชวราราม

เคล่า ทัศนประเสริฐ, อ.ฮาร์ตันโต คุณาวัน, อ.นิศานาถ ธรรมะเกษีรัตน, Misbah Nauman, อ.ลักขณา ดิษยศริน, H.E. Ana Maria Prieto, ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์และ ภัทรัญญา พูลสุวรรณ

อ.นิศานาถ ธรรมะเกษีรัตน ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงคอก กรีนวัลเล่ หรือ ASB กล่าวว่า ที่ ASB ได้นำการทำสมาธิหรือการเจริญสติเข้ามาฝึกสอนให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมานานแล้ว ซึ่งการฝึกสมาธิไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธอย่างเดียวทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถเรียนรู้ได้ เพราะการเจริญสติหรือทำสมาธินั้นมีเหตุและผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าการฝึกสมาธิสามารถเยียวยารักษาสภาพจิตใจและร่างกายได้จริง และยิ่งได้รู้จัก อ.ฮาร์ตันโต คุณาวัน ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ คณะ 6 วัดอรุณราชวรวิหาร ที่นำสมาธิมาช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดโอกาส เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อกระบวนการค้ามนุษย์ให้ได้รับการศึกษา เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีสติมานานกว่า 10 ปี ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสติ และห่างไกลจากความไม่ดีทั้งหลาย

คณะอาจารย์ ASB เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมฯ

อ.ฮาร์ตันโต คุณาวัน ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ คณะ 6 วัดอรุณราชวรวิหารหรือคุณพ่อของเด็กๆ กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ ได้รับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะเข้าไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์ปีละ 15-20 คน ให้ได้รับการศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี โดยเราออกค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาให้ทุกอย่างโดยเด็กๆ ทุกคนจะต้องปฏิบัติธรรมทั้ง 7 วันคือ สวดมนต์ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิ ใส่บาตรก่อนไปโรงเรียน และสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ มีการทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน เรียนรู้วิชาชีพตามที่สนใจ เช่น ทำอาหาร ขนม เย็บปักถักร้อย แกะสลัก เป็นต้นวัตถุประสงค์ของศูนย์คือให้เด็กๆ ใช้ธรรมวินัยไปปรับใช้ในชีวิตประจำ โดยเฉพาะการทำสมาธิ เพื่อให้เขามีสติในการใช้ชีวิต สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย

ทั้งนี้ ASB ได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ คณะ 6วัดอรุณราชวรวิหาร ด้วยการมอบเงินสนับสนุน 500,000 บาท และจัดอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ในความดูแลของศูนย์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับน้องๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผู้สนใจและต้องการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ คณะ 6 วัดอรุณราชวรวิหาร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเยี่ยมชมศูนย์ได้ที่ โทร.086-3559302

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s