ISMED ผนึกกำลัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนาม MOU ประกาศความพร้อมยกระดับศักยภาพ SMEs

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/671064

ISMED ผนึกกำลัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนาม MOU ประกาศความพร้อมยกระดับศักยภาพ SMEs

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 12.16 น.

 นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่าง สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายนราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการ ISMED กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ณ ห้องนครรังสิต 2 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

โดยนายนราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการ ISMED กล่าวว่า “ISMED เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย และมีเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนาที่เข้มแข็ง จนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาคราชการ และเอกชน ให้ ISMED เป็นหน่วยงานหลักร่วมดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สู่การเติบโตรูปแบบใหม่ มากว่า 23 ปี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ ISMED ได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดภารกิจของ ISMED เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในภาคบริการที่มีรายได้ขั้นต่ำ 50 ล้านบาทต่อปี และภาคการผลิตที่มีรายได้ 100 ล้านบาทต่อปี ให้สามารถเข้าถึงตลาดทุน ผ่านโครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (โครงการ SME Platform) เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณค่า สู่ความยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถที่จะไปแข่งขันในเวทีโลก และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจของประเทศ”

ในขณะที่ นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) กล่าวเพิ่มเติมว่า “แนวคิดในการจัดตั้ง LiVEx ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้ ธุรกิจ SMEs และ Startups ที่ต้องการเติบโต แต่ยังขาดโอกาสต่อยอดธุรกิจ ได้เข้ามาเติบโตและก้าวไปสู่เส้นทางตลาดทุน ภายใต้กติกาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการ LiVE Platform เพื่อเป็นแพลตฟอร์มให้องค์ความรู้เสริมสร้างขีดความสามารถ และสร้างรากฐานความรู้ในการทำธุรกิจ (Education Platform) พร้อมสร้างความแข็งแกร่ง สนับสนุนการเติบโต และการเตรียมความพร้อมในการระดมทุนผ่านตลาดทุน (Scaling Up Platform) ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่แข็งแกร่ง ดังเช่น ISMED ซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนความพร้อมของ SMEs และ Startups ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://www.live-platforms.com หรือสอบถาม โทร. 02 105 4778 ต่อ 3001 , 8002

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s