‘กลาโหม’ชวนประกวดออกแบบ Infographic Design ชิงเงินรางวัลรวม 263,000 บ.

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/671424

'กลาโหม'ชวนประกวดออกแบบ Infographic Design  ชิงเงินรางวัลรวม 263,000 บ.

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 16.06 น.

จัดการประกวด Infographic Design สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสามารถด้านการออกแบบเข้าร่วมประกวดออกแบบ Infographic Design ภายในโครงการจัดการประกวด Infographic Design สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปี พ.ศ.2565 โครงการได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งปีนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และเชิญชวนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านผลงาน Infographic Design รวมถึงจัดขึ้นเพื่อเยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และองค์กรของเรามีความประสงค์ที่อยากจะสนับสนุนการสร้างสื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยการขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกในการชิงเงินรางวัลรวม 263,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตรเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชน จากการน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว มาสร้างสรรค์เป็นโปสเตอร์อินโฟกราฟิกที่แสดงถึงการนำพระราชดำรัสมา สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานสืบไป ท่านใดสนใจการประกวด Infographic Design สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สามารถสมัครส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1- 30 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ https://www.heartphranakhon.com/infomod2565/

สอบถามรายละเอียดได้ที่  infocontestmod@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s