‘คุณหญิงกัลยา’เตรียมแถลงผลงาน 3 ปี ดึง’ดร.เอ้’ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่สากล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/671501

'คุณหญิงกัลยา'เตรียมแถลงผลงาน 3 ปี ดึง'ดร.เอ้'ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่สากล

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 19.26 น.

“คุณหญิงกัลยา”เตรียมแถลงผลงานครบ 3 ปี ก้าวสู่ปีที่ 4 ดึง“เอ้ สุชัชวีร์”ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่สากล

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และโฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่ปรึกษา และทีมผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมแถลงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของคุณหญิงกัลยาในโอกาสครบรอบ 3 ปี และก้าวสู่ปีที่ 4 ในชื่องาน ก้าวสู่ปีที่ 4 #ครูกัลยา วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมแสดงความยินดีและขึ้นกล่าวให้นโยบายด้วย โดยงานจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากภายในงานจะได้รับฟังแผนการขับเคลื่อนนโยบายในการก้าวสู่ปีที่ 4 ของ ดร.คุณหญิงกัลยา ที่ปรึกษา และทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ ดร.สุภัทร จำปาทอง ดร.ศุภชัย ศรีหล้า นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ดร.อรรถพล สังขวาสี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา และดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช แล้ว ยังได้เชิญ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นักปฏิรูปการศึกษาซึ่งได้ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องจริงจัง จะมาคีย์แมนคนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและผลักดันงานภายใต้นโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยาด้วย

นางดรุณวรรณ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.คุณหญิงกัลยา ได้เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา จนมีผลงานปรากฏเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโยบาย CODING ซึ่งคุณหญิงกัลยาได้ผลักดันให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนี้ ให้ทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เรียน CODING ซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นการใช้กระบวนการคิด เพื่อเตรียมเยาวชนของไทยสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ไม่นับรวมนโยบายและโครงการอื่นๆ ของคุณหญิงกัลยา ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาอีกมากมายที่เกิดขึ้น อาทิ นโยบายการศึกษาพิเศษ นโยบายการอ่าน เขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย โครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10 การขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับ รวมไปถึงการพลิกโฉมอาชีวะเกษตร ด้วยโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งขับเคลื่อนผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) จนเกิดหลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำฯ หรือ “ชลกร” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

“ตลอด 3 ปี คุณหญิงกัลยา ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาไปที่ตัวเด็กโดยตรง ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 ของคุณหญิงกัลยา เป็นที่น่ายินดีว่า ดร.สุชัชวีร์ จะเข้ามาช่วยทำงานและผลักดันนโยบายโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง PLUGGED CODING เพื่อวางรากฐานการศึกษาให้กับเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล และสร้างเด็กไทยให้มีศักยภาพเหมาะสมสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่มีความผันผวนไม่แน่นอน และต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการขับเคลื่อน” นางดรุณวรรณ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s