มูลนิธิเอสซีจี จับมือ ไทยพาณิชย์ มอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 90 พรรษามหามงคล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/671429

มูลนิธิเอสซีจี จับมือ ไทยพาณิชย์ มอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน  ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 90 พรรษามหามงคล

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร บรรเทาปัญหาผู้ป่วยแออัด พร้อมยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตคนไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นสถานการณ์วิกฤตด้านสาธารณสุขของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การเกิดโรคระบาดใหม่ทำให้หน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกวัน สถาบันบำราศนราดูร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญ ที่มีภารกิจในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รวมถึงโควิด-19 ด้วย โดยแต่ละวันมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่มารอรับบริการ แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัด สถาบันบำราศนราดูร จึงไม่มีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการที่เพียงพอ มูลนิธิเอสซีจี เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนี้ จึงได้ชวนกัลยาณมิตร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างมากมายและยาวนาน มาร่วมสนับสนุนการก่อสร้าง อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร ด้วยกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษานี้ด้วย

อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อแบ่งเบาภาระของสถานพยาบาลและช่วยในการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากผู้ป่วยปกติ ลดการแพร่กระจายเชื้อ ธนาคารฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนจัดสร้างอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชนในครั้งนี้ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่มีจำนวนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร ได้รับการออกแบบจาก SCG Experience และก่อสร้างโดย เอสซีจี Cement and Construction Solution โดยการออกแบบครั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์ด้านการใช้งานของผู้มารับบริการของสถาบันบำราศนราดูร ที่ต้องการความโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และมีที่นั่งเพียงพอสำหรับการรอรับบริการ โดยมีพื้นที่ใช้งานรวม 122 ตารางเมตร ทั้งนี้ ในการก่อสร้างยังได้เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีขั้นตอนการผลิตที่ช่วยลด Waste อีกด้วย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาท โดยมูลนิธิเอสซีจี สนับสนุน 1,100,000 บาท และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสนับสนุน 700,000 บาท

ปัจจุบัน อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน พร้อมรองรับการใช้งานสำหรับประชาชนที่มารอรับบริการ ภายใน สถาบันบำราศนราดูร เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงด้าน
สุขอนามัยแก่ผู้มาใช้บริการ นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจจากมูลนิธิเอสซีจีและกัลยาณมิตร ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทย เพื่อสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s