กรมชลฯรุดขุดคลอง ช่วยระบายน้ำหลาก ลดผลกระทบกรุงเก่า คาดแล้วเสร็จปี2569

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680076

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 และผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปการดำเนินงาน โดยรองอธิบดีฯ ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานและเร่งรัดงานก่อสร้าง งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร ซึ่ง จะช่วยเพิ่มการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากมีลักษณะเป็นคอขวด ทำให้สามารถระบายน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) /วินาที รวมถึงคลองบางหลวง และคลองบางบาล สามารถระบายน้ำไปออกทางแม่น้ำน้อย ได้ประมาณ 530 ลบ.ม./วินาที รวมปริมาณน้ำที่สามารถระบายได้ 1,730 ลบ.ม./วินาที โดยการขุดคลองลัดเพิ่มความสามารถให้การระบายน้ำเริ่มจาก อ.พระนครศรีอยุธยา ผ่าน อ.บางบาล ถึง อ.บางไทร เพื่อลดผลกระทบน้ำหลากที่เกาะเมืองและท่วมขังที่ลุ่มต่ำ

ทั้งนี้ โครงการนี้ ประกอบด้วยการขุดคลองระบายน้ำสายใหม่จาก อ.บางบาล–อ.บางไทร ความยาวประมาณ 22.50 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนบนคันคลองทั้ง 2 ฝั่ง สร้างอาคารบังคับน้ำประเภทประตูระบายน้ำ 2 แห่ง สะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำหลาก 11 แห่ง อาคารประกอบคลองระบายน้ำ 37 แห่ง กำแพงป้องกันตลิ่งที่ปลายคลองจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา และปรับปรุงคันกั้นน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2569 ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากเดิม 1,730 ลบ.ม./วินาที เป็น 2,930 ลบ.ม./วินาที บรรเทาอุทกภัยตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เฉลี่ย 1.9–2.5 ล้านไร่/ปี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s