ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนจุฬาฯ วิจัยไข้หวัดนก และไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่อง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680002

ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนจุฬาฯ วิจัยไข้หวัดนก และไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่อง

ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนจุฬาฯ วิจัยไข้หวัดนก และไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือซีพีเอฟ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยไข้หวัดนกและไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ชั้น 9 ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

น.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริการวิชาการสัตว์ปีก เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเล็งเห็นความสำคัญกับงานด้านวิชาการและให้การสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆ มาโดยตลอดโดยเฉพาะการวิจัยเชื้อไวรัสไข้หวัดนกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อไวรัสซึ่งทุ่มเทให้กับการวิจัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะติดจากสัตว์สู่คน โดยบริษัทให้ทุนวิจัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 และเมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ซีพีเอฟจึงต่อยอดการสนับสนุนงานวิจัยไวรัสโคโรนา 2019 นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา

“ซีพีเอฟตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับงานด้านวิชาการเพื่อสังคมไทย จึงมอบทุนเพื่อให้ทางศูนย์ฯ สามารถทำการศึกษาวิจัยไวรัสไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคดังกล่าวได้อย่างเต็มที่และยังคงมีการเฝ้าระวังที่เข้มงวดต่อไป ที่สำคัญยังนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในด้านการตรวจประเมิน และยังสามารถนำผลการวิจัยของคณะแพทย์จุฬาฯ ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกของบริษัท ทำให้มีวิธีการตรวจโรคที่ทันสมัยและแม่นยำยิ่งขึ้น และเมื่อเกิดวิกฤตโควิด 19 ซีพีเอฟก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการรับมือกับโควิด-19” น.สพ.นรินทร์ กล่าว

สำหรับการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ ในจำนวน 1,000,000 บาทแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เพื่อใช้เป็นทุนศึกษาวิจัยไวรัสไข้หวัดนก จำนวน 600,000 บาท ซึ่งบริษัทได้มอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 และสนับสนุนงานวิจัยไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 400,000 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s