ปลัดเกษตรฯตรวจเยี่ยมปตร.ลำน้ำปิง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680316

ปลัดเกษตรฯตรวจเยี่ยมปตร.ลำน้ำปิง

ปลัดเกษตรฯตรวจเยี่ยมปตร.ลำน้ำปิง

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ตรวจเยี่ยม : ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการประตูระบายน้ำ (ปตร.) ในลำน้ำปิง จ.เชียงใหม่ ก่อนประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ บรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัยใน จ.เชียงใหม่

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการประตูระบายน้ำ (ปตร.) ในลำน้ำปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ก่อนประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยปัจจุบันโครงการประตูระบายน้ำแห่งนี้ สามารถควบคุมการเปิด-ปิดบานระบายน้ำด้วยระบบอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกับข้อมูลปริมาณน้ำ และสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที ซึ่งมีค่าความปลอดภัยคิดเป็น 1.5 เท่า ของอัตราการระบายน้ำสูงสุดของลำน้ำปิงเมื่อขุดลอกปรับแต่งลำน้ำทั้งด้านเหนือและด้านท้ายประตูระบายน้ำ ที่ 800 ลบ.ม./วินาที ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม่ ที่สร้างความเสียหาย
ต่อพื้นที่ย่านธุรกิจการค้าและพื้นที่พักอาศัย ซึ่งมีพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประมาณ 44,400 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ฝั่งตะวันออก 37,300 ไร่ และพื้นที่ฝั่งตะวันตก 7,100 ไร่

นอกจากนี้ ประตูระบายน้ำดังกล่าวฯยังทำหน้าที่ส่งน้ำให้กับฝายท่าศาลา พื้นที่กว่า 10,000 ไร่ ฝายหนองผึ้ง พื้นที่ 5,200 ไร่ และฝายวังตาล พื้นที่ 8,100 ไร่และยังบรรเทาปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำปิงโดยการระบายน้ำเสียและตะกอนที่ตกทับถมอยู่บริเวณท้องน้ำให้ไหลไปทางด้านท้าย เป็นการถ่ายเทและหมุนเวียนน้ำ ทำให้คุณภาพในแม่น้ำปิง ดีขึ้น เกษตรกรสามารถกลับมาทำประมงได้อีกครั้ง

“นอกจากได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการประตูระบายน้ำในน้ำปิงแล้ว ยังตั้งใจมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะหลังการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เห็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นไปอย่างดีเยี่ยม ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านอีกครั้ง” ดร.ทองเปลว กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s