ปศุสัตว์ปรับการเลี้ยงหมู เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680312

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมที่กรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์ประภาส เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา Pig Board ครั้งนี้ มีการรายงานสถานการณ์การผลิตและตลาดสุกรในปัจจุบัน รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิต การประชุมคณะอนุฯ วิเคราะห์การผลิตและการตลาดสุกร อีกทั้งยังมีการพิจารณาเกณฑ์การกำหนดราคาเป้าหมายนำตามกรอบการขอใช้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พิจารณาทบทวนการพยากรณ์ผลผลิตสุกรขุน พิจารณาผลการศึกษาของคณะทำงานโครงการฟื้นฟูเยียวยา และปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลางถึงรายย่อยทั้งประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s