พระราชพิธีเคลื่อนหีบพระบรมศพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680050

พระราชพิธีเคลื่อนหีบพระบรมศพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

พระราชพิธีเคลื่อนหีบพระบรมศพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สำนักพระราชวังบักกิ้งแฮม ออกแถลงการณ์ว่า พระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 จะเกิดขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอนในวันที่ 19 กันยายน 2565 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ที่ สหราชอาณาจักร จะจัดพระราชพิธีพระบรมศพของพระประมุขแห่งรัฐขึ้นที่นี่ เว้นแต่พระราชพิธีพระบรมศพของ“ควีนมัม” หรือพระราชมารดาของพระองค์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2545 ทั้งนี้ ก่อนถึงพระราชพิธีเป็นเวลา 4 วัน หีบพระบรมศพจะประดิษฐานอยู่ภายในห้องโถงของมหาวิหารแห่งนี้ เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าไปแสดงความอาลัยและถวายสักการะ

สำหรับพระราชพิธีเคลื่อนหีบพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ไปประดิษฐานยังมหาวิหารเซนต์ไจลส์ ในเอดินบะระ ของสกอตแลนด์ ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565โดยได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระบรมศพภายในมหาวิหารเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันเดียวกันตามเวลาท้องถิ่น
โดยเจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี พระราชธิดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้เสด็จฯพร้อมขบวนอัญเชิญหีบพระบรมศพ ตั้งแต่ปราสาทบัลมอรัลมายังพระราชวังฮอลีรูดโดยหีบพระบรมศพได้อัญเชิญมายังกรุงลอนดอน โดยทางเครื่องบิน

เมื่อได้อัญเชิญพระบรมศพมาถึงพระราชวังบักกิ้งแฮมในกรุงลอนดอนแล้ว พิธีแรกที่จัดขึ้นเป็น “รัฐพิธี” ที่รัฐบาลอังกฤษเป็นผู้ดูแลจัดการ โดยในวันที่ 14 กันยายน 2565 มีการอัญเชิญหีบพระบรมศพจากพระราชวังบักกิ้งแฮมไปประดิษฐาน ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ห้องโถงใหญ่ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดในกลุ่มอาคารรัฐสภาภายในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของรัฐบาลอังกฤษมายาวนาน เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้เป็นเวลา 4 วัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s