มูลนิธิกล้าธรรม ส่งมอบทุนให้ 3 โครงการเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680329

มูลนิธิกล้าธรรม ส่งมอบทุนให้ 3 โครงการเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

มูลนิธิกล้าธรรม ส่งมอบทุนให้ 3 โครงการเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 18.17 น.

15 กันยายน 2565 ที่ วัดไทรงาม จังหวัดนครศรีธรรมราช มูลนิธิกล้าธรรม ในความเมตตาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานจัดตั้งกองทุนภัตตาหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญภาคใต้ ได้ส่งมอบทุนให้กับ 3 โครงการ ดังนี้ โครงการกล้าธรรมนำสู่เรือนฯ ปีที่ 8 โครงการทำบุญวันละบาท และโครงการสร้างเมรุวัดไทรงาม รวม 1,317,700 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท)

โครงการกล้าธรรมนำสู่เรือน ปีที่ 8 มีกองทุนต่างๆ ดังนี้

 -กองทุนข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม

 -กองทุนผ้าไตรจีวร จำนวน 110 ไตร

 -กองทุนการศึกษา จำนวน 110 ทุน

 -กองทุนอุปกรณ์การเรียน/หนังสือนักธรรม-บาลี

 -กองทุนอุปกรณ์การศึกษา/ชุดคอมพิวเตอร์

โครงการทำบุญวันละบาท เหมือนได้ใส่บาตรพระ-เณร ทำได้ตลอดทั้งปี เช่น ในวันเกิดหรือวันสำคัญของชีวิต

โครงการร่วมสร้างเมรุวัดไทรงาม อ.ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นวัดที่พระครูอุดมโพธิวิเทศ ครั้งบรรพชาเป็นสามเณร พ.ศ.2539

ทั้งนี้มูลนิธิกล้าธรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในกิจกรรมงานด้านการศึกษา อบรม การสอบนักธรรม และการสอบพระปริยัติ แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือการสอบธรรมศึกษาแก่บุคคลทั่วไป เพื่อช่วยเหลือการพัฒนาบุคคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญกุศลใหญ่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา ของมูลนิธิกล้าธรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.มูลนิธิกล้าธรรม.com FB มูลนิธิกล้าธรรม You tube: https://m.youtube.com/channel/UCN9_cOQuVzSmadNQFLnwt6A

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s