รวมพลังเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680029

รวมพลังเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์  เพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด

รวมพลังเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนผู้บริจาคโลหิตลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ ผู้บริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ รับ “เสื้อยืด Thank You Stem Cells Donors” เป็นที่ระลึก

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า องค์กร World Marrow Donor Association กำหนดให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 กันยายน 2565 เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) เพื่อขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ทั่วโลก อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลกกว่า 41 ล้านราย โดยกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นครั้งแรก ในปี 2558 มีมากกว่า 61 ประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมในประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ให้จัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ” ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือสเต็มเซลล์ ที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย เพื่อเป็นศูนย์กลางทะเบียน ตั้งแต่ปี 2545 รวมระยะเวลา 20 ปี ปัจจุบันสามารถจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ในประเทศไทย ได้จำนวน 312,601 ราย แต่มีผู้ที่สามารถบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยได้จริงเพียง 518 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ จำนวน 2,615 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง โรคธาลัสซีเมีย โรคไขกระดูกฝ่อโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น

ในทางการแพทย์ การใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่าย เป็นทางเลือกหนึ่งของ การรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยาให้หายขาดจากโรคดังกล่าวได้ แต่การที่จะเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์นั้น เป็นไปได้ยาก เนื่องจากผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่ไม่ใช่ญาติ มีโอกาสที่จะพบเนื้อเยื่อ HLA ตรงกันกับผู้ป่วยเพียง 1 ใน 10,000 เท่านั้น ดังนั้น การรณรงค์จัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากโรคโลหิตวิทยาได้มากยิ่งขึ้น

ผู้บริจาคโลหิตและผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมในสัปดาห์วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2565 ตั้งแต่วันที่ 12-17กันยายน 2565 ดังนี้ 1.กิจกรรมบริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ รับ “เสื้อยืด Thank You Stem Cells Donors” เป็นที่ระลึก ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่

2.กิจกรรม แชะ แชร์ โชว์ 20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ โดยการโพสต์ภาพและข้อความเชิญชวนเป็นครอบครัวอาสาสมัครสเต็มเซลล์ลงเฟซบุ๊ค หรืออินสตาแกรม ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ติด Hashtag#20yrstemcellsTH #WMDD2022 ตลอดเดือนกันยายน 2565 โดย 20 ภาพ โดนใจ รับเสื้อยืด “20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s