เกษตรฯให้นโยบายแม่บ้านฯ รวมกลุ่มเพิ่มความเข้มแข็ง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680073

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ เข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรฯ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม โดย รมว.เกษตรฯ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นการฟื้นฟูแม่บ้านเกษตรกรและถือเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานด้วย โดยในปี 2566 จะกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับแม่บ้านเกษตรกร และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ในส่วนของด้านการตลาด จะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มช่องทางออนไลน์ โมเดิร์นเทรดหรือการออกบูธต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดโซนสำหรับการออกร้านของแม่บ้านเกษตรกรในงานเกษตรสร้างชาติ อย่างไรก็ดี ในส่วนของการสนับสนุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสรรงบประมาณ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s