‘เฉลิมชัย’ดึง’เสนาหอย’ แชร์ประสบการณ์-ความสำเร็จ บนเส้นทางอาชีพเกษตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680007

'เฉลิมชัย'ดึง'เสนาหอย' แชร์ประสบการณ์-ความสำเร็จ บนเส้นทางอาชีพเกษตร

‘เฉลิมชัย’ดึง’เสนาหอย’ แชร์ประสบการณ์-ความสำเร็จ บนเส้นทางอาชีพเกษตร

วันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565, 16.30 น.

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ล่าสุดกระทรวงเกษตรได้เชิญ เสนาหอย หรือ นายเกียรติศักดิ์ อุดมนาค ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักอาชีพเกษตร ร่วมคณะทำงาน แบ่งปันแชร์ประสบการณ์จากการทำ “วินฟาร์ม” ปลูกผักออร์แกนิกปลอดสาร จนประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างแนวทางและแรงบันดาลใจให้เกษตรกรยุคใหม่เพื่อพัฒนา ยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งช่วงที่ผ่านมา หลังจากวิกฤตการณ์โควิด-19 และความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำให้มีคนรุ่นใหม่ในสาขาอาชีพต่างๆ ที่หลากหลาย ได้ให้ความสนใจพลิกวิกฤตเป็นโอกาสผันตัวเองเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น

ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ นับว่ามีศักยภาพและความสามารถทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล รู้จักนำองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร ที่นับเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทยโดยที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เฟ้นหากลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมทั้ง Influencer (อินฟลูเอนเซอร์) ที่มีศักยภาพ มีความสนใจและรักในอาชีพการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อร่วมเป็นทีมคณะทำงานในการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร

ทั้งนี้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ อุดมนาค ได้เข้าพบ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงแนวทางในการร่วมคณะทำงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนายเกียรติศักดิ์ นับได้ว่ามีประสบการณ์และได้พบเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆ บนเส้นทางอาชีพการเกษตรตั้งแต่ริเริ่มทำฟาร์ม จากที่ไม่มีความรู้ใดๆ แต่มีการศึกษาเทคนิค ขอคำแนะนำเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และหาความรู้จากแหล่งสื่อต่างๆ รอบตัวด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงดิน ขุดบ่อทำแหล่งน้ำ ทดลองปลูก โรคแมลง การเก็บเกี่ยว การสร้างแบรนด์ และขนส่งด้วยตนเอง ซึ่งถือได้ว่าจะเกิดประโยชน์และเป็นตัวอย่างต่อเกษตรกรและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจและอยากจะลองหันมาทำการเกษตรในปัจจุบัน

สำหรับ เสนาหอย นับเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงที่ประสบความสำเร็จ และมีความสนใจในอาชีพด้านการเกษตร โดยลงทุนทำฟาร์มของตนเองร่วมกับวิลลี่ แมคอินทอช ในชื่อ “วินฟาร์ม” (Wynn Farm) บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ จ.ฉะเชิงเทรา ทำฟาร์มปลูกผักออร์แกนิก ปลอดสารพิษ ทำเกษตรแบบอควาโปนิกส์ ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบผสมผสานทั้งผืนดิน แหล่งน้ำ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำหน่ายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์ ด้วยคอนเซ็ป ว่า “ผักผมกินได้เลย ไม่ต้องล้าง”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s