‘เฉลิมชัย’พอใจส่งออกข้าว พุ่ง3.5ล้านตันนำเงินเข้า6หมื่นล้าน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680078

‘เฉลิมชัย’พอใจส่งออกข้าว  พุ่ง3.5ล้านตันนำเงินเข้า6หมื่นล้าน

‘เฉลิมชัย’พอใจส่งออกข้าว พุ่ง3.5ล้านตันนำเงินเข้า6หมื่นล้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พอใจต่อรายงานการส่งออกข้าวของไทย6 เดือนแรกของปีนี้ สามารถส่งออกข้าวทุกชนิด ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวนึ่ง และข้าวหอมมะลิ มีปริมาณ 3,507,020 ตัน คิดเป็นมูลค่า 60,932.3 ล้านบาท(1,837.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 56.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 42.9% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 2,239,432 ตัน มูลค่า 42,641.8 ล้านบาท (1,407.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเฉพาะเดือนมิถุนายน 2565 มีปริมาณการส่งออกสูงถึง 764,131 ตัน คิดเป็นมูลค่า 13,129.5 ล้านบาท ซึ่งปริมาณและมูลค่าส่งออก เพิ่มขึ้น 69.4% และ 57.1% ตามลำดับ สำหรับข้าวนึ่งมีการส่งออกปริมาณ 140,225 ตัน ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ103,865 ตัน

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ไทยมีโอกาสสูงที่จะส่งออกข้าวได้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก หากส่งออกได้เกิน 7 ล้านตัน เมื่อพิจารณาข้อมูลการส่งออกข้าวของไทยในช่วงครึ่งปีแรก และรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ คาดการณ์ว่าในรอบการผลิตปี 2564–2565 ปริมาณผลผลิตข้าวของโลกอาจอยู่ที่ประมาณ 505.4 ล้านตัน สูงขึ้นจากรอบปีก่อนหน้า1.9 ล้านตัน ขณะที่ในปี 2565 ปริมาณการค้าข้าวของโลกอาจสูงถึง 46.4 ล้านตัน เพิ่มจากปี 2564 ประมาณ 100,000 ตัน โดยประเทศที่คาดว่าจะส่งออกข้าวเพิ่ม คือ ออสเตรเลีย เมียนมา กัมพูชา สหภาพยุโรป ปารากวัย ไทย และอุรุกวัย

“คาดว่าเราจะส่งออกข้าวทั้งปีได้ไม่น้อยกว่า 7-7.5 ล้านตัน สูงกว่าปี 2564 และมีลุ้นที่จะแซงเวียดนามขึ้นแท่นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลกได้ในปีนี้ โดยดูจากสถิติการส่งออกข้าวของเวียดนาม 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม–พฤษภาคม) ส่งออกข้าวปริมาณ 2.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ที่มีปริมาณการส่งออกข้าว 2.59 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.95 โดยมีมูลค่าส่งออก 1.35 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ที่มีมูลค่าส่งออก 1.41 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือลดลงร้อยละ 4.26 เฉลี่ยเวียดนามส่งออกเดือนละ 5 แสนตัน” นายอลงกรณ์ กล่าว

อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การส่งออกช่วงครึ่งปีหลังหากรักษาระดับการส่งออกเกิน 6 แสนตันต่อเดือน ก็จะทำให้การส่งออกทั้งปีเกิน 7 ล้านตัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาท ผลผลิตของประเทศผู้ส่งออกหลัก และราคาส่งออกของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ นับเป็นความก้าวหน้าทางนโยบายข้าวที่มุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ การใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเกษตรใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตตลอดจนการยกระดับข้าวแปลงใหญ่ ขณะที่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s