เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ THE MALL GO GREEN

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680236

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ THE MALL GO GREEN

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ THE MALL GO GREEN

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 15.46 น.

เดอะมอลล์ กรุ๊ปGREEN RETAILแห่งแรกของประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเดินหน้าโครงการ “THE MALL GO GREEN”โดยยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals : SDGs), แนวทางพัฒนาBCG (Bio-Circular-Green Economy) และESG (Environment-Social-Governance)ล่าสุดร่วมสนับสนุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสานต่อโครงการ CARE THE WILD “ปลูกป้อง”PLANT & PROTECT” ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมายลดภาวะโลกร้อน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยร่วมกันจัดกิจกรรม“ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า”เนื่องในวันโอโซนโลก 16 กันยายน 2565ณ ป่าชุมชนบ้านนาหวายอ.นาหมื่นจ.น่านเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมสร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้แก่ชุมชนให้อยู่ร่วมกันกับป่าอย่างยั่งยืน

คุณณัฐศมนวงศ์กิตติพัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่การตลาดบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดกล่าวว่า“เดอะมอลล์กรุ๊ปในฐานะGREEN RETAIL แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ CLIMATE NEUTRAL NETWORK โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เดินหน้าโครงการ THE MALL GO GREENมุ่งสู่เป็นห้างสรรพสินค้าสีเขียวตั้งเป้าเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สุทธิเป็นศูนย์(Carbon Neutral)ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่20 – 25% ภายในปี2573โดยยึดหลักแนวคิด(Sustainable Development Goals : SDGs), แนวทางพัฒนาBCG (Bio-Circular-Green Economy) และESG (Environment-Social-Governance)เป็นหลักในการวาง
กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเนื่องในวันโอโซนโลก 16 กันยายน 2565เดอะมอลล์ กรุ๊ป  ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรคือ กรมป่าไม้  สานต่อโครงการ CARE THE WILD  “ปลูกป้อง” PLANT & PROTECT” จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า”จำนวน 30.5 ไร่  รวม 6,100 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น  จ.น่าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าลดความแห้งแล้ง และลดโลกร้อน ซึ่งป่าจะช่วยดูดซับมลพิษลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,900 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า  อีกทั้งยังสร้างแหล่งอาหาร  รวมถึงจะส่งผลให้ได้ใช้ประโยชน์จากต้นน้ำเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์ สร้างพืชเศรษฐกิจให้ชุมชน สร้างอาชีพจากเกษตรแปรรูป  เช่น มะขามแช่อิ่ม  เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น

สำหรับพันธุ์ไม้ที่ชุมชนบ้านนาหวายเลือกปลูกในป่าชุมชนบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น จ.น่านแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม้ป่ายืนต้น ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้พยุง งิ้วดอกแดง ไม้สัก มะขามป้อม ต๋าวและ พืชวนเกษตร ไม้ผล ได้แก่ มะม่วง มะขามเปรี้ยวฝักยักษ์ มะม่วงหิมพานต์ ไผ่ซางหม่น เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย อโวคาโด้ กาแฟ

นอกจากนี้ บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดยังได้ดำเนินนโยบายสนับสนุนการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอาคารจนได้รับรางวัลจากโครงการTHAILAND ENERGY AWARDS ต่อเนื่อง7ปีซ้อนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 – 2564พร้อมจัดทำโครงการอื่นๆเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมมชาติอย่างยั่งยืนอาทิโครงการหลังคาสีเขียวกรีนรูฟโปรเจค (GREEN ROOF PROJECT) หรือสวนบนหลังคาช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัวอาคารและสามารถนำผักที่ปลูกไปแจกจ่ายให้กับพนักงานได้รับประทานรวมถึงโครงการการบำบัดน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำโดยผลิตและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานน้ำประปาก่อนถึงจะสามารถนำไปใช้งานต่อผ่านการระบบFlush Valve ของห้องน้ำรดน้ำต้นไม้ลานพื้นลานจอดรถเป็นต้น

เนื่องในวันโอโซนโลก16กันยายน2565 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างความยั่งยืนให้กับผืนป่าประเทศไทย ด้วยการรณรงค์ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และปกป้องผืนป่า ผ่านโครงการโครงการCARE THE WILD  “ปลูกป้อง”PLANT & PROTECT”  โดยสามารถร่วมปลูกป่าผ่านAPPLICATION “CARE THE WILD” ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการIOS และANDROID ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.themallgroup.com , www.themall.co.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s