ขวางกฎหมาย กัญชา ทำไม ประชาธิปัตย์ ไม่คุยกับ ภูมิใจไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/529963

16 ก.ย. 2565

ขวางกฎหมาย กัญชา ทำไม ประชาธิปัตย์ ไม่คุยกับ ภูมิใจไทย

โฆษกกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณา ร่างกฎหมาย กัญชา นัด คุย อีกครั้ง 3 ตุลาคมนี้ แปลกใจ พูดคุยกันแล้ว แต่ทำไม ยังมีปัญหา

ปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … พร้อมด้วยกรรมาธิการฯ ร่วมกันแถลงข่าวกรณีที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ออกจากระเบียบวาระการประชุม เนื่องจาก ส.ส.มีประเด็นที่เป็นข้อห่วงใยหลายประการเห็นควรให้กรรมาธิการฯ นำกลับไปแก้ไข

โดยยืนยันว่าประเด็นที่พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ห่วงใยนั้น ได้ถูกพูดถึงแล้วในชั้นกรรมาธิการ จึงได้แก้ไขไปจนหมดสิ้นแล้วเป็นรายมาตรา ส.ส.ที่ไม่เห็นด้วยกับบางมาตราในกฏหมาย กรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อห่วงใยของ ส.ส.เสียงข้างมากได้มีการสงวนคำแปรญัตติไว้แล้ว กรรมาธิการฯ จึงยืนยันว่า ทุกข้อห่วงใยได้รับการพิจารณาเป็นรายมาตรา และสมาชิกฯ แต่ละท่านสามารถลงมติได้ตามความเห็นชอบในทุกมาตรา

ปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์  โฆษกฯกมธ.กฎหมายกัญชาปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์ โฆษกฯกมธ.กฎหมายกัญชา

กรรมาธิการฯจึงเห็นควรให้แต่ละพรรคการเมืองที่ต้องการให้ถอนวาระ เสนอความเห็นว่าต้องการให้แก้ไขอย่างไร พร้อมส่งกลับมาให้กรรมาธิการฯ ภายใน 7 วัน จากนั้น กรรมาธิการฯ จะนำความเห็นในหนังสือของพรรคการเมืองมาพิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 3 ต.ค. เวลา 9.30 น. นี้ เพื่อแสดงถึงความจริงใจ  จึงขอฝากไปถึง 2 พรรค ที่เห็นว่าควรถอน ว่าหากไม่ใช่ประเด็นการเมือง ก็ต้องส่งหนังสือกลับมา เพราะภายหลังที่ถูกตีตกไป ยังไม่เห็นพรรคการเมืองส่งความเห็นมาที่คณะกรรมาธิการฯเลย

ปานเทพ ย้ำว่า คณะกรรมาธิการฯ มีความห่วงใย ในเมื่อทุกพรรคการเมืองได้ลงมติแก้ไขรายมาตราที่ได้รับการแก้ไขแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณากฎหมายฉบับนี้โดยเร่งด่วน แม้กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศกฎหมายอื่นๆ ออกมาควบคุม หรือประยุกต์ใช้กับกัญชา แต่ก็ไม่ใช่กฎหมายที่มีความพอดี หรือสมบูรณ์ในตัวมันเองในฐานะกฎหมายที่ใช้ควบคุมกัญชากัญชง

ทั้งนี้ มีความเป็นห่วงในเรื่องระยะเวลาที่ทอดช้าออกไป การเร่งรัดเป็นสิ่งจำเป็น เพราะปัจจุบันยังมีการขายออนไลน์และใต้ดิน ขอวิงวอนให้ ส.ส.อย่าเล่นการเมือง เพราะสถานการณ์ปัจจุบันประเทศต้องการกฎหมายฉบับนี้ และกรรมาธิการได้เร่งแก้ไขจนไม่เหลือโครงสร้างเดิมของพรรคภูมิใจไทย แต่มีส่วนร่วมของทุกพรรคการเมือง และภาคประชาสังคม

“เราก็สงสัยว่าเขาเล่นหรือไม่เล่นการเมือง มีคณะกรรมาธิการฯ บางท่านเสนอด้วยความจริงใจว่า พรรคประชาธิปัตย์ควรพูดกับพรรคภูมิใจไทยเลย เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล และร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ เป็นกฎหมายการเงิน แปลว่ารัฐบาลต้องเห็นชอบแล้ว ท่านมาล้มให้เป็นยาเสพติดอีก กลืนน้ำลายตัวเองได้อย่างไร”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s