นัด ชุมนุม 30 กันยา วันพิพากษา พล.อ. ประยุทธ์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/529916

16 ก.ย. 2565

นัด ชุมนุม 30 กันยา วันพิพากษา พล.อ. ประยุทธ์

คณะหลอมรวมประชาชน นัดชุมนุม 30 กันยายนนี้ วันเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ นัดวินิจฉัย วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์

จตุพร พรหมพันธ์ และคณะหลอมรวมประชาชน แถลงข่าว จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการปูทางให้ความรู้ประชาชน ก่อนนัดชุมนุมวันที่ 30 กันยายน หลังศาลรับธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ของพล.อ.ประยุทธ์

จตุพร เชื่อว่า ความขัดแย้งจะปรากฏโฉมหน้าวันพิพากษา พล.อ.ประยุทธ์ จากกรณี กฎหมาย กยศ. และ ร่างกฎหมายกัญชา ปฏิกิริยาพรรคร่วมรัฐบาล จะชี้ชัดว่าจะเดินไปต่อหรือถึงภาวะตีบตันทางการเมือง ส่วนใครที่คิดว่าจะชนะการเลือกตั้งด้วยวาทะกรรมใดก็ตาม อย่าลืมรัฐธรรมนูญมาตรา 92 ,93และ94 เรื่องผู้แทนฯพึงมี เพราะท้ายที่สุด  แม้เลือกตั้งมาแล้วก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอยู่ดีในขณะที่ยังไม่มีการแก้ไข รัฐธรรมนูญในมาตราข้างต้น  ถือเป็นเดทล็อก ที่ถูกออกแบบไว้ให้ 3 ป. อยู่ยาวไปถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566

จตุพร พรหมพันธ์ คณะหลอมรวมประชาชนจตุพร พรหมพันธ์ คณะหลอมรวมประชาชน

คณะหลอมรวมประชาชน จึงขับเคลื่อนเพื่อให้อำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง จากวันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน จึงจะจัดเวทีวิชาการให้ความรู้ประชาชน ในหัวข้อที่เป็นวิกฤติของประเทศ ที่อนุสรณ์สถาน14 ตุลา เวลา 13.00 น. ในวันที่18 กันยายน หัวข้อ นับหนึ่งประเทศไทย ด้วยอธิปไตยของปวงชน หลัง 30 กันยายน โดยมี  เจษฎ์ โทณะวนิก ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จากนิด้าฯและธีระชัย ภูวนารถนารานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ บรรจง นะแส ที่ปรึกษาภาคประชาชน


วันที่  25 กันยายน  ส.ศิวลักษณ์ จะปาฐกถาภิเศษ หัวข้ออธิปไตยของปวงชน โดยมีปราโมทย์ นาครทรรพ นักวิชาการอิสระ และสุริยะใส กตะศิลา จากม.รังสิต ร่วมสมทบ โดยนัดหมาย ชุมนุม เวลา 17.00 น. ที่ราชประสงค์ ในวันที่ 30 กันยายน ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัยวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ของพล.อ.ประยุทธ์เวลา 15.00 น.  เชื่อว่า วันดังกล่าวจะเป็นวันเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างทางการเมือง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s