‘ปลูกปะการัง อนุรักษ์ทะเล’ คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680533

‘ปลูกปะการัง อนุรักษ์ทะเล’ คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ

‘ปลูกปะการัง อนุรักษ์ทะเล’ คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

แว่นท็อปเจริญ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจำนวน 140 คน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “แว่นท็อปเจริญปลูกปะการัง อนุรักษ์ทะเล” ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยร่วมใจกันทำกิจกรรมปลูกปะการังเพื่อนำไปสร้างเป็นแนวปะการังใต้ท้องทะเลอ่าวไทย โดยมีความมุ่งหวังตั้งใจที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ คงความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเล ที่สำคัญยังช่วยให้พืชและสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดได้ใช้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยเพื่อการเจริญเติบโตต่อไป

แว่นท็อปเจริญ เล็งเห็นความสำคัญในการสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกรูปแบบ ควบคู่กับการยืนหยัดที่จะมอบบริการด้านสายตาที่ดีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าสืบไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th ไลน์ @topcharoen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s